Spørgsmålstegn

Kontakt os

Jobcenter

Telefon: 43 59 10 00

Se åbningstider i jobcentret

e-mail: bac@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Rådhuset, Rådhusstræde 1, 2630  Taastrup

Tidlig opfølgning

Hvis du som sygemeldt allerede tidligt i dit sygeforløb ved, at dit sygefravær vil have en varighed af mere end 8 uger, har du mulighed for at få igangsat en ekstraordinær tidlig indsats.

Med "tidlig opfølgning"-løsningen, kan du som medarbejder eller din arbejdsgiver bede jobcentret om en opfølgningssamtale allerede inden for de 2 første uger af sygdomsforløbet. Det betyder, at opfølgningsindsatsen kan begynde meget tidligere end ellers, hvor første samtale med kommunen er efter 8 ugers sygdom.

Hvis du som medarbejder ønsker at anmode om "tidlig opfølgning", er proceduren følgende:

  1. Henvend dig i jobcentret, hvor du giver udtryk for dit ønske om tidlig opfølgningssamtale med henblik på tilbagevenden til arbejdspladsen.
  2. Jobcentret indkalder herefter dig og din arbejdsgiver til en opfølgningssamtale samt indhenter lægeattest. Samtalen skal gennemføres inden 2 uger fra din henvendelse.

Hvis din arbejdsgiver anmoder om tidlig opfølgning, er proceduren følgende:

  1. Virksomheden anmoder kommunen om tidlig opfølgning.
  2. Du modtager herefter et underretningsbrev med orientering om, at din arbejdsgiver har anmodet om tidlig opfølgning, og at du får tilbud om en tidlig samtale.
  3. Du kan vælge enten at tage imod tilbuddet eller afvise. Hvis du afviser tilbuddet, vil opfølgningen ske efter de almindelig opfølgningsregler - dvs. inden 8 uger fra første fraværsdag.
  4. Hvis du ønsker at tage imod tilbuddet, skal du inden 2 dage henvende sig til jobcentret, hvor følgende spørgsmål besvares: 1) Hvilke arbejdsfunktioner er påvirket af sygdommen? 2) Hvor længe har sygdommen påvirket arbejdet? 3) Er arbejdet forsøgt tilpasset den sygemeldtes tilstand? Du skal endvidere bestille tid hos egen læge for at få en lægeattest til brug for opfølgningssamtalen.

Når jobcentret har modtaget besked fra dig om, at du ønsker en tidlig opfølgning, indkalder jobcentret dig og din arbejdsgiver til en opfølgningssamtale samt indhenter lægeattest. Samtalen afholdes inden for 2 uger.