Spørgsmålstegn

Kontakt os

Jobcenter

Telefon: 43 59 10 00

Se åbningstider i jobcentret

e-mail: bac@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Rådhuset, Rådhusstræde 1, 2630  Taastrup

Job og Fremtid

Job og Fremtid rummer flere forskellige tilbud, som kan støtte og motivere dig i din uddannelses- og jobsøgning samt karriereskift. Job og Fremtid er et tilbud til dig, som er ledig eller står med et uddannelsespåbud. 

Vi har alle faggrupper af ledige repræsenteret. Derfor har vi vejledere, virksomhedskonsulenter og mentorer, som kan støtte og vejlede dig i et tæt samarbejde.

Tilbuddene er til dig mellem 18 år og pensionsalderen.

Vi har flere forskellige tilbud, men fælles for dem alle er, at du henvises af din sagsbehandler.

 • Hos os er der tilbud rettet mod dig, der er over 30 år, og dig der er under 30 år.
 • Hos os kan du få individuel støtte og sparring til din uddannelses- eller jobsøgning.
 • Hos os kan du komme, hvis du er på A-dagpenge eller kontanthjælp, er på sygedagpenge, ledighedsydelse eller er aktivitetsparat.
 • Hos os kan du få hjælp med etablering af virksomhedspraktik og/eller ansættelse med løntilskud.
 • Hos os kan du få afklaret din aktuelle funktionsevne, hvis du og din sagsbehandler vurderer, at du muligvis har begrænsninger i arbejdsevnen.
 • Hos os kan du få hjælp til at finde et flexjob.
 • Hos os kan du få særlig træning, for at blive fastholdt i et uddannelsesforløb eller på arbejdsmarkedet.
 • Hos os har vi mentorer, hvis du i en periode af dit liv har brug for mere intensiv vejledning eller støtte.
 • Hos os er der hjælp både i grupper og individuelt.
 • Hos os kan du få afdækket dine ressourcer i forhold til udvalgte brancher med jobmuligheder.
 • Hos os har vi aktiviteter, hvor du skal arbejde for din ydelse.
 • Hos os har vi tovholderfunktion omkring indsatser fra andre afdelinger i kommunen og behandlingssteder.

Uanset hvilken aktivitet der er tale om, er det din sagsbehandler der skal henvise dig.