Spørgsmålstegn

Kontakt os

Jobcenter

Telefon: 43 59 10 00

Se åbningstider i jobcentret

e-mail: bac@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Rådhuset, Rådhusstræde 1, 2630  Taastrup

Påkrævet dokumentation ved ansøgning om kontanthjælp

Når du søger kontanthjælp, skal du vedhæfte en række dokumenter som dokumentation for din ansøgning.

Når du søger om kontanthjælp, skal nedenstående dokumentation være vedlagt ansøgningen:

 • Opsigelse eller bekræftelse på, at du er opsagt fra dit arbejde eller er stoppet din skolegang.
 • Afgørelse fra A-kassen, hvis dine arbejdsløshedsdagpenge eller sygedagpenge standset.
 • Dokumentation for dine/jeres faste boligudgifter: husleje, vand, varme, el og boligstøtte. Dokumentationen kan være kvitteringer eller oversigt fra betalingsservice.
 • Kontoudskrift fra banken for de sidste 3 måneder fra i dag på alle konti, samt på din ægtefælles, hvis du er gift.
 • Dokumentation for formue, f.eks. opsparing, fast ejendom, sommerhus eller bil.
 • Kontoudskrift fra banken hvis formuen ikke længere eksisterer.
 • Kapitalpension samt arbejdsmarkedspensioner. Du finder oversigten på www.pensionsinfo.dk
  - Du/I skal dokumentere opsparing/pensioner i Lønmodtagernes Dyrtidsfond.
  - Du/I skal printe ud fra "Dine aftaler".
  - Du/I skal også undersøge om dine/jeres pensioner kan hæves, dokumentation for dette skal vedlægges.

Til dig der har været selvstændig eller er selvstændig

 • Hvis du har været selvstændig, skal ophørserklæring fra SKAT vedlægges.
 • Afsluttende regnskab fra det afsluttede firma.
 • Er du fortsat selvstændig, eller er din ægtefælle selvstændig, vil du modtage et brev om, hvad der skal afleveres før ansøgningen kan behandles.

Hvis du er under 25 år og gravid

 • Kopi af vandrejournalen.

Hvis du bor til leje og ikke allerede har søgt boligstøtte, skal du gøre det på www.borger.dk.

Du og din evt. ægtefælle skal underskrive ansøgningen, og du skal underskrive en samtykkeerklæring og en erklæring om oplysningspligt.