Automatiske Corona-nedlukninger

Danmark genåbner, og et vigtigt værktøj i håndteringen af smitteudbrud er automatisk nedlukning af sogne og kommuner, hvis der er for høj smitte. Det gælder også Høje-Taastrup Kommune.

Generelt om automatiske nedlukninger

Kommunerne har mulighed for at handle hurtigt lokalt, og det drejer sig fx om nedlukning af dagtilbud, grundskoler, SFO og klubtilbud samt lokaler og lokaliteter, hvor der er kulturaktiviteter eller idræt,- fritids- og foreningsinteresser.

Læs mere på Statens Serum Instituts hjemmeside om smittetal for kommuner og sogne - her er også kriterierne for nedlukning.