Få hjælp til isolation uden for eget hjem

Borgere med Corona-virus har mulighed for hjælp til isolation uden for eget hjem.

Er du testet positiv for Corona-virus (COVID-19), og har du ikke mulighed for at isolere dig i eget hjem, så kan kommunen hjælpe med et ophold i en såkaldt isolationsfacilitet.

Målgruppen er voksne borgere, der er smittet med COVID-19, som enten ikke udviser symptomer på smitte eller alene har lette symptomer, i høj grad er selvhjulpne og derfor ikke har behov for behandling fra sundheds- eller socialfagligt personale:

  • Én som deler husstand med mange personer på et lille areal uden optimal rumadskillelse.
  • Én eller flere, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, f.eks. på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse
  • Én eller flere personer i øget risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19 (jvf Sundhedsstyrelsens anbefalinger til personer i øget risiko), som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig isolation fra.
  • Borgere, der er rejst ind i Danmark fra udlandet og som af hensyn til risiko for smittespredning skal lade sig teste og isolere. Borgere skal selv afholde udgifterne hertil, herunder også forplejning.
  • Personer, som ikke har bopæl, men som opholder sig midlertidigt i Danmark, og som under opholdet testes positive for COVID-19.
  • Nære kontakter til en smittet, og som derfor skal holde sig isoleret i perioden fra, at de bliver bekendt med at være nær kontakt til en smittet, til de er testet og fået resultatet af de anbefalede test for COVID-19. Borgere - som er i risiko for at være smittede, og som afventer resultat af test for COVID-19 - kan opholde sig på isolationsfaciliteten indtil andet negativt testsvar på 6. dagen.

Du kan kontakte kommunen på telefon 43352108 kl. 8-22, såfremt du opfylder betingelserne og ønsker at blive visiteret til en isolationsfacilitet.

Børn og unge under 18 år, der er konstateret smittet med COVID-19 kan kun visiteres til ophold på isolationsfaciliteten i følge med en voksen fra samme husstand.

Forplejning tilbydes uden betaling under opholdet. Forplejningen består af de tre hovedmåltider.

Læs mere om selvisolation på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Sidst opdateret: 21. september 2021

Corona på flere sprog

Du kan få hjælp og rådgivning om Coronavirus/COVID-19 på et andet sprog end dansk hos den telefoniske hotline. Telefonerne er åbne alle dage kl. 17-19.

Find telefonnumre og yderligere information på www.coronadenmark.dk.