Daginstitutioner: Forsøg at holde børnene hjemme hvis det er muligt

Her kan du læse det brev, som er sendt til forældre den 7. januar 2021.  

7. januar 2021

Kære forældre,

Dagtilbud i Høje-Taastrup Kommune er fortsat åbne. Samtidigt er regeringens restriktioner er forlænget til den 17. januar 2021. Det vil sige, at vi fortsætter med de restriktioner, som vi har kendt siden sommer om fx afstand, hygiejne og ekstra rengøring.

Vi ser lige nu flere børn og medarbejdere i vores dagtilbud, som er smittede, og derfor vil vi gerne opfordre alle forældre – såfremt de har mulighed for det - om at forsøge at beholde deres børn hjemme eller give dem kortere dage.

Dette gælder dog ikke:

  • Børn med generel sprogstimuleringspligt
  • Børn i 25 timers obligatoriske læringstilbud
  • Børn i 30 timers sprogstimuleringstilbud

Disse børn skal fortsat benytte deres dagtilbud og kan ikke holdes hjemme i perioden.

Det vil hjælpe os med at mindske smitten, hvis vi kan sikre mindre, faste grupper med få børn og voksne dagen igennem.

Vi vil derfor bede jer om:

  • At give besked til dagtilbuddet, hvis I har mulighed for at holde jeres barn hjemme, og derfor beslutter ikke at benytte dagtilbuddet i perioden den 4.–17. januar
  • At give besked om forventet mødetid i dagtilbuddet, hvis I benytter dagtilbuddet i perioden den 4 –17. januar

Det vil gøre det lettere at sikre mindre, faste grupper med børn og voksne dagen igennem, så vi kan mindske smitten.

Hvis vi får mange smittede børn og medarbejdere i en daginstitution, kan det blive nødvendigt at have kortere åbningstid, prioritere mellem børn i forhold til den tid, de er i dag-tilbud, indføre forskudte mødetidspunkter eller lignende. Hvis det sker, bliver I naturligvis informeret.

Vær desuden opmærksomme på at afstandskravet for forældre, der henter og afleverer deres børn, er ændret til 2 meter. Dette gælder uanset om I afleverer udenfor lågen eller indenfor i garderoben. Desuden vil vi bede jer om at anvende mundbind i hente og bringe-situationer samt hjælpe jeres børn med at få vasket hænder inden I går hjemmefra. Hvis I afleverer indenfor, så hjælp børnene med at vaske hænder inden de kommer ind til den resterende børnegruppe. Vask også barnets hænder inden I forlader dagtilbuddet om ef-termiddagen. På den måde hjælpes vi ad med at mindske smitten.

På forhånd tak!

Med venlig hilsen

Institutions- og Skolecentret