Høje-Taastrup med i undersøgelse om sundhed

Hvordan har du det? Sådan lyder spørgsmålet i en landsdækkende undersøgelse om bl.a. rygning, smerter og ondt i livet, som 300.000 tilfældigt udvalgte borgere modtager. Svarene skal give bedre sundhedstilbud og behandling af sygdomme.

300.000 danskere over 16 år i hele landet bliver fra i dag og et par måneder frem spurgt om deres sundhed. Høje-Taastrup Kommune er også med i undersøgelsen, her modtager 4900 borgere spørgeskemaet i deres E-boks – altså næsten hver 10. borger. Spørgeskemaet er sendt til de udvalgte danskere i deres e-Boks eller med postvæsenet.

Tidligere undersøgelser har ført til nye sundhedstilbud

Svarene fra de tidligere års undersøgelser har ført til en stribe lokale tiltag, netop dér hvor behovet har været størst.

”Det er vigtigt, at så mange som muligt udfylder spørgeskemaerne, på den måde får vi de mest valide resultater. Svarene gør os klogere på, hvilke behov vores borgere har for sundhedstilbud, og hvor vi i endnu højere grad kan forebygge. Livstilsapp’en LIVA og forskellige livsstilshold for borgere med overvægt og med kroniske sygdomme er konkrete eksempler på tilbud, som vi har søsat på grund af svar fra de tidligere undersøgelser”, siger Ulla Callesen, centerchef for Sundhed og Omsorg i Høje-Taastrup Kommune.

Tidligere undersøgelser: danskernes sundhed halter

Resultatet fra den sidste undersøgelse i 2017 viste, at det haltede med danskernes sundhed på flere områder. Bl.a. viste svarene, at over halvdelen af de voksne danskere var overvægtige, og at flere unge var blevet rygere og trivedes dårligt.

Undersøgelsen viste også, at jo højere uddannelse, jo bedre sundhed har man – og omvendt.

Sundhedsundersøgelse den største af sin art

Det er fjerde gang siden 2010, at undersøgelsen ”Hvordan har du det” foretages i hele Danmark. Undersøgelsen er den største af sin art, den viser danskernes sundhedsprofil, og den vil give et overblik over danskernes sundhed og trivsel, om der er sket en udvikling gennem årene, og hvor i landet, der er særlige udfordringer netop nu.

Publiceret: 05. februar 2021