Daginstitution i det nye Læringshus Nærheden skaber rammer for fremtidens pædagogik

Børns nysgerrighed, leg og engagement er det naturlige omdrejningspunkt for pædagogikken i det nye Læringshus Nærheden. Institutionen åbner snart i midlertidige rammer på Hedehusene Skole – ventelisten åbnes den 9. april.

Kvindelig pædagog planter tomater sammen med to små børn

Fra efteråret 2021 bliver Læringshus Nærheden det bankende hjerte og puls i den nye bydel Nærheden - en ny bydel, bygget på visioner om fællesskaber og nærhed, som familier er strømmet til i takt med, at de første byggerier er blevet færdige. Her ligger Læringshus Nærheden centralt i forhold til bymidten og Hedehusene og samtidig omgivet af Nærhedens grønne oaser og tæt på skønne naturområder som Hedeland og Sejlbjerg Mose.

Arkitektur, der er skabt til hands on-projekter

Det nye Læringshus er skabt til projektbaseret læring på et helt nyt niveau. Bliver børnene fx grebet af en fortælling, kan det inspirere til et længere forløb med at udvikle replikker, bygge en borg eller sy kostumer.

I Læringshuset er der forskellige tematiserede rum og værksteder, fx ’Læseskoven’, ’Maker Space’, ’Byen’ og ’Scenen’, som danner rammen for børnenes lege og læringsforløb. Her lader de voksne sig inspirere af det, som børnene leger og er optagede af, og de hjælper børnene til at udfolde deres ideer. Og bliver de små trætte undervejs, er der plads til et hvil i en af husets mange små ’Huler’ og ’Reder’.

”Barnet skal opleve verden med alle sanser og gøre sig autentiske erfaringer, som at dufte træet på høvlebænken og mærke malingen tørre på fingrene. Det er den slags erfaringer med verden, der sætter spor i det levede liv. Når vi går i dybden med en idé over længere tid, hjælper vi børnene med at bringe deres viden fra i går i spil i morgendagens aktiviteter. Børnene får dermed mulighed for selv at bygge ovenpå, byde ind og føle sig kompetente, mens de prøver nye idéer af”, forklarer Kurt Scheelsbeck, der formand for Institutions- og Skoleudvalget i Høje-Taastrup Kommune.

Meget mere end et dagtilbud

Læringshus Nærheden rummer også en skole med maker spaces, laboratorier og idrætsfaciliteter. Der arbejdes projektorienteret på tværs af dagtilbud og skole, som led i at understøtte overgangen til 0. klasse. Projekterne tager altid udgangspunkt i børnenes naturlige virkelyst, deres nysgerrighed efter at lære og deres trang til at udfolde sig.

Skønt Læringshuset rummer mange muligheder i sig selv, er samspillet med lokalmiljøet en væsentlig faktor for livet i Læringshus Nærheden. Udover naturområder med mulighed for at fiske, benytte et af områdets bålhuse mm., så er bydelen også i tæt kontakt med Hedehusenes villakvarterer og butiksliv. Desuden rummer bydelen Nærheden også tre kvarterhuse, der fungerer som moderne forsamlingshuse for bydelens borgere med både fælleskøkkener og værksteder af forskellig art.

I Læringshus Nærheden kan Børnenes leg i ’Byens’ legekøkken fx udvikle sig til en tur til byens rigtige bager, hvor børnene ser, hvordan bagerkunderne betjenes og brødene bages i bagerbutikken. Hjemme i Læringshuset kan de efterfølgende bage efter opskrifter og øve replikker, så alt er klart til den store bagerbutik-leg. Her kan forældre komme og købe nybagt brød og kager med mønter eller betalingskort lavet i maker space.

Og alt imens børnene fordyber sig i legen, eksperimenterer de med alle sanser i brug. Deres begrebsapparat og grundlæggende forståelse af verden dannes, mens deres kompetencer og viden om, hvem de er og hvad de kan, vokser støt og roligt.

I Læringshus Nærheden er det også muligt at lukke tidligt ned fredag eftermiddag, for at forberede fællesarrangement for familierne i et af områdets kvarterhuse. I stedet for at forældrene henter børnene i dagtilbuddet inden lukketid, så overtager forældrene arrangementet henad eftermiddagen, efterhånden som personalet går hjem. Og så kan weekenden skydes i gang uden stress og jag - med en god oplevelse for børn og familier i Nærhedens fællesskab.

Gradvis åbning i midlertidige lokaler

Der har længe været stor interesse for den kommende nye integrerede daginstitution i Læringshuset Nærheden. Og rigtig mange familier med små børn har valgt at bosætte sig i Nærheden allerede fra begyndelsen af 2021.

Derfor åbner den nye daginstitution fra 1. juni i en moderne pavillon ved Hedehusene Skole, Græshøjvej 4, Hedehusene, da det har været et politisk ønske at sikre pasningsmuligheder tæt på.

Allerede fra 1. maj tilbyder vi dog at optage en mindre gruppe vuggestuebørn. De vil i den første tid få gode rammer i Dagplejens Gæstehus på Bomager 14 i Hedehusene, hvor de lærer deres nye voksne og deres nye kammerater at kende.

Børnene skal have en god indkøring, og derfor starter de drypvist i små grupper: Vuggestuebørnene kan begynde nogle få ad gangen fra 1. maj og fremover, og børnehavebørn kan begynde nogle få ad gangen fra 1. juni og fremover.

Med placeringen på Hedehusene Skole får pavillonen en central beliggenhed i Hedehusene, tæt på både Nærheden og områdets grønne oaser og tæt på bl.a. Byparken i Hedehusene – ligesom Læringshuset.

Og i efteråret flytter børn og voksne så i samlet flok ind i Læringshus Nærheden.

Ventelisten åbner 9. april kl. 10

Hvis du ønsker at skrive dit barn på ventelisten til den nye institution, kan du gøre det fra fredag den 9. april kl. 10.00 via den digitale pladsanvisning. Pladserne vil herefter blive tilbudt efter anciennitet på ventelisten - hold øje med brev i e-boks.

 

Publiceret: 06. april 2021