Ros til handicaparbejdet i Høje-Taastrup

Handicaparbejdet i Høje-Taastrup Kommune får ros fra Socialstyrelsen og Ankestyrelsen: Højkvalitet i sagsbehandlingen, god borgerinddragelse og høj faglighed i afgørelserne.

Mand i rullestol

Stor ros og en række konstruktive anbefalinger er resultatet af en gennemgribende undersøgelse af sagsbehandlingen i Social- og Handicapcenteret for voksne, som er foretaget af Socialstyrelsens og Ankestyrelsens uvildige Taskforce på handicapområdet.

Social- og Handicapcenteret får desuden ros for sin gode faglige ledelse og for organisering og styring af området. Derudover er der ros for det tværfaglige arbejde med andre centre. Taskforcen kommer også med nogle anbefalinger, bl.a. forslag om, at Høje-Taastrup Kommune kan skærpe dele af kvalitetsstandarden i kvalitetshåndbogen.

”Vi er rigtig glade for, at rapporten er så positiv, og at vi får ros for vores høje kvalitet i sagsbehandlingen og gode borgerinddragelse. Det er et utroligt komplekst område rent lovgivningsmæssigt at håndtere for medarbejderne, jeg er derfor meget glad for rapportens vurdering. Som byrådsmedlemmer møder vi jo nogle gange kritiske borgere, der oplever at være uretfærdigt behandlet – og det sker jo ind i mellem, at en sag kan gå galt. Så er det fint, at vi har en uvildig rapport, der viser, at centerets arbejde faktisk generelt er rigtig godt. Rapporten og styrelsernes mundtlige præsentation har givet os i byrådet et langt bedre overblik over området. Vi har fået masser af ros og også en række anbefalinger, og det vil vi naturligvis arbejde videre med”, siger Esat Sentürk, der er formand for Socialudvalget.

Indsatser har båret frugt

Taskforcen går kommunerne efter i sømmene, og målet er at støtte kommunerne i at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet.

”Jeg er glad for rapportens resultater, for jeg kan se os selv i den, jeg synes, at den afspejler os. Vi kan se af rapporten, at vores indsatser har båret frugt. Vores jurist har fx undervist sagsbehandlerne for at sikre en skarpere sagshåndtering og færre ankede sager, og vi har gjort forskellige tiltag for at styrke dialogen og samarbejdet med borgerne. Det kan vi se har givet fine resultater. Vi har også fået en række anbefalinger fra Taskforcen, og vi har allerede implementeret en del af dem. Derudover har vi lavet en plan for, hvordan vi implementerer resten”, siger Henrik Jørn Otto, der er teamchef for Myndighed i Social- og Handicapcenteret.

Grundig undersøgelse

Taskforcens rapport er skrevet på baggrund af en grundig analyse, herunder gennemgang af udvalgte sager, kommunens politikker og arbejdsprocedurer og interviews med bl.a. borgere, medarbejdere og interesseorganisationer.

”Taskforcens analyse peger på, at Høje Taastrup Kommune er langt i arbejdet med at skabe et fælles fagligt grundlag for sagsbehandlingen på voksenhandicapområdet og at kommunen generelt har en høj kvalitet i sagsbehandlingen. Der er selvfølgelig også noget, der skal arbejdes med, og det noterer vi, at kommunen allerede har taget fat om”, siger kontorchef Elisabeth Marian Thomassen fra Socialstyrelsen.

Publiceret: 28. januar 2020

Skrevet af: Byrådscenter
Fotograf: -