Corona – sådan påvirkes du som borger i Høje-Taastrup Kommune

Denne side opdateres løbende. Sidst opdateret d. 7. april 2020 kl. 17:45.

En lang række kommunale aktiviteter og institutioner er lukket for at forhindre spredning af coronavirus. Vi handler ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Målet med Høje-Taastrup Kommunes initiativer er, at så få mennesker som muligt samles – vi skal passe godt på hinanden. Det er vigtigt, at alle som er raske og stærke gør hvad de kan for at passe på vores ældre og svage medborgere - det kan have store konsekvenser, hvis de bliver ramt af virussen.

Midlertidigt besøgsforbud på plejecentre, plejeboliger, aflastningspladser, bosteder mm.

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 18. marts indført midlertidigt besøgsforbud grundet corona-smitte på:

  • kommunale plejecentre, pleje- og rehabiliteringscentret og sundhedscentre
  • Kommunale midlertidige aflastningspladser
  • Andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer, herunder kommunale og private botilbud og bofællesskaber – og forsorgshjem

Der må heller ikke komme besøgende på fællesarealer og beboernes egen bolig. Pårørende, der alligevel møder op, vil blive afvist.

Mulighed for besøg i kritiske situationer

Besøgsforbuddet gælder dog ikke for nære pårørende i kritiske situationer f.eks. en kritisk syg eller en person, der er døende. Besøget skal dog foregå, så smittespredning undgås. Forældre til mindreårige børn må også gerne besøge deres børn, men det skal foregå, så smittespredning undgås.

Besøgsforbuddet gælder heller ikke for nære pårørende til en voksen person med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at denne person ikke kan forstå eller acceptere de forbud og påbud, der for tiden er gældende. Disse besøg skal også foregå, så smittespredning undgås. Vi henstiller fortsat til, at man så vidt muligt undgår besøg for at tage hensyn til sårbare borgere.

Når besøg er nødvendige, gælder følgende forholdsregler:

  • Lav på forhånd en aftale med personalet – kom ikke uanmeldt. Det er et krav.
  • Mød ikke op med symptomer på corona-smitte: løbende næse, ondt i halsen, feber, hoste, vejrtrækningsproblemer.
  • Overhold høj hygiejne: vask hænder, sprit tørre hænder af, undgå kys og kram.
  • Gør besøget kort, stående og med få mennesker.
  • Benyt kun vask eller toilet, som personalet henviser til. Besøgende må ikke opholde sig på fællesarealer eller benytte øvrige toiletter og andre faciliteter.

Luk alle
Udfold alle
Publiceret: 07. april 2020