Høje-Taastrup Handicap Fond uddeler legater 

Høje-Taastrup Handicap Fond uddeler legater til handicappede og kronisk syge borgere med bopæl i Høje-Taastrup Kommune.

Med legatet yder fonden støtte til boligmæssige, kulturelle, sociale, undervisningsmæssige og rekreative aktiviteter. Man kan fx søge støtte til deltagelse i idrætsaktiviteter, kurser eller rekreationsophold. Deciderede ferierejser, medicin med videre yder fonden ikke støtte til.

For at komme i betragtning til et legat, må man ikke kunne modtage støtte til det pågældende formål fra det offentlige.

Legatportionernes størrelse afhænger bl.a. af, hvor mange berettigede ansøgninger, fonden modtager.

Høje-Taastrup Handicap Fond er en privat og selvejende institution, der blev oprettet i 1981 i forbindelse med det Internationale Handicapår. Fonden har siden uddelt midler en gang årligt.

Få tilsendt ansøgningsskema samt retningslinjer for Handicap Fonden ved at kontakte:

Høje-Taastrup Handicap Fond
Att. Tina Præst Nielsen, Bygaden 2, 2630 Taastrup
Mail: tinaniels@htk.dk, tlf.: 43 59 17 11.

Ansøgningsfristen er mandag den 22. august 2022.


Publiceret: 22. juni 2022

Skrevet af: Social- og Handicapcentret