Klar til at rulle fjernvarme ud til gasområderne i Høje-Taastrup

Regeringen vil have alle gasfyr udfaset i 2028. I Høje-Taastrup Kommune er konverteringen gennemført allerede i 2025, så alle med gasfyr kan få fjernvarme.

At konvertere fra gasfyr til fjernvarme kan blive en langstrakt affære, hvis ikke den kommunale planlægning er på plads. Dermed risikerer fjernvarmeselskaber og forbrugere at skulle afvente en kommunal sagsbehandling, inden nye områder kan tilføres fjernvarme.

Sådan er situationen i flere kommuner, men ikke i Høje-Taastrup. Her blev det, længe før stigende gaspriser og Ukraine-krise lagt ind i kommunens klimaplan at udfase de tilbageværende gasområder, der omfatter cirka 2.500 boliger.

- Fjernvarme har i flere år været en helt central del af Høje-Taastrup kommunes energiplanlægning og klimaindsats, siger borgmester Michael Ziegler. Vi har derfor arbejdet fremsynet i samarbejde med Høje-Taastrup Fjernvarme med at udbrede fjernvarme i kommunen, herunder at konvertere eksisterende gasområder. Her i maj skal byrådet behandle et projektforslag for fjernvarme i Høje-Taastrup Landsby og dermed vil alle naturgasområder i Høje-Taastrup Kommune være udlagt til fjernvarme.

Slut med naturgas allerede i 2025

Dermed kan kommunen og Høje Taastrup Fjernvarme slå fast, at senest i 2025 kan alle boliger, som i dag forsynes med naturgas, være koblet på fjernvarmenettet.

- Da Folketinget i januar 2021 ændrede projektbekendtgørelsen, så samfundsøkonomien i fjernvarme skulle sammenlignes med individuelle varmepumper og ikke længere med naturgas, kunne vi se, at det var muligt at udrulle fjernvarme i disse områder, siger formanden for Høje Taastrup Fjernvarme, Nils Olsen, og fortsætter:

- Vi begyndte med det samme at forberede planlægning af udrulning af fjernvarme til de resterende gasområder i kommunen, hvilket også er i henhold til kommunens klimaplan 2030. Det betød, at vi allerede i sommeren 2021 begyndte at grave fjernvarmerør ned for at konvertere naturgas i Hedehusene. Det er vigtigt for mig at understrege, at det også er godt for de eksisterende fjernvarmekunder, at endnu flere bliver koblet på fjernvarmen.

Kan hjælpe med midlertidige løsninger

Udbygningen af fjernvarmenettet i Hedehusene og Fløng fortsætter frem til 2025. Sideløbende udfører Høje Taastrup Fjernvarme i 2023-25 planlagt udrulning i Sengeløse og Høje Taastrup Landsby.

- Alle beboere i de pågældende områder er informeret om, at de kan få fjernvarme. Og hvis de står med et akut behov – for eksempel et gasfyr, der er brudt sammen – kan vi også hjælpe med midlertidige løsninger, indtil vi er fremme med den endelige løsning, bemærker Nils Olsen, som roser både embedsværket i kommunen og byrådet for en hurtig kommunal sagsbehandling af selskabets fjernvarmeprojekter.
Publiceret: 27. april 2022

Skrevet af: Teknik- og Miljøcentret