Danmarks første projektbaserede scienceskole er åbnet

Læringshuset er Danmarks første skole, der fra første streg til færdigt byggeri er skabt til projektbaseret læring og fremtidens kompetencer.

Elever viser rundt i laboratorium i Læringshuset Læringshusets elever viste selv rundt i det imponerende byggeri.

Med indvielsen af Læringshuset i Høje-Taastrup Kommune i dag har Danmark fået sin første skole, der fra første streg til færdigt byggeri er designet til projektbaseret læring og udvikling af fremtidens kompetencer.

I Læringshuset arbejder eleverne med skolens fag i længerevarende projekter, hvor undervisningen bliver koblet til problemstillinger fra elevernes egen hverdag eller verden og samfundet omkring dem – gerne i frugtbart samarbejde med virksomheder, foreninger eller andre samarbejdspartnere.

"Læringshuset tager udgangspunkt i børn og unges naturlige nysgerrighed og virketrang, så de i laboratorier, studier og makerspaces m.m. kan undersøge konkrete problemstillinger og løsningsmuligheder fx ved at idéudvikle, bygge og teste modeller. Vi ruster børnene, så de kan forholde sig både nysgerrigt, kreativt, kritisk og kompetent til nye udfordringer og muligheder i en verden, der forandrer sig i hastigt tempo”, fortæller borgmester Michael Ziegler.

Michael Ziegler fremhæver, at Læringshuset adresserer flere aktuelle udfordringer i den danske folkeskole: Læringshusets science-orienterede tilgang styrker børn og unges interesse for naturvidenskab. De projektbaserede forløb, hvor undervisningen kobles til virkelige problemstillinger, styrker elevernes engagement og læring – uanset deres forudsætninger. Og samarbejdet ud af skolen og arbejdet i værksteder og laboratorier m.v. giver eleverne flere erfaringer med egne kompetencer og muligheder senere i livet. 

Forskning, erfaring og samarbejde bag konceptet

Læringsformen har afsæt i både udenlandsk og dansk forskning og erfaring, og visionen for Læringshuset er skabt i et bredt samarbejde med input fra børn, forældre, lærere, pædagoger, forskere m.fl. samt virksomheder. Blandt de første til at indgå partnerskab med Læringshuset var LEGO Education, som sidder i husets Advisory Board:

”For LEGO Education har det været interessant at sparre med Høje-Taastrup Kommune helt fra begyndelsen. Vi har haft medarbejdere med i den kreative proces om den konkrete udformning af skolen og glæder os over det endelige resultat, hvor bl.a. klasseværelset er gentænkt med henblik på projektbaseret læring. De grundlæggende færdigheder er vigtige, men det er også vigtigt, at vi fokuserer på hele barnet og hjælper eleverne med at udvikle holistiske færdigheder, herunder ’21st century skills’ som kommunikation, samarbejde, problemløsning og kreativitet”, siger Camilla Bottke, som er Global Head of Competitions ved LEGO Education.

Læringshuset rummer også en daginstitution for ca. 150 børn i alderen 0-6 år. Også her gælder, at de voksne tager udgangspunkt i børnenes nysgerrighed og støtter dem i at fordybe sig i et emne over længere tid og gennem mange slags lege og aktiviteter. Desuden har den lokale fritids- og ungdomsklub en afdeling i huset og bruger makerspaces, sportshal, musikstudie m.m.

Værksteder, laboratorier m.m. demonstreres

Læringshuset åbnede med et brag af en festdag: ”Vi ville vise, hvordan huset er skabt til den undersøgende og skabende læringsform: Elever og medarbejdere havde forberedt rundvisninger og aktiviteter i laboratorier, makerspaces og særlige hotspots samt udstillinger elevprojekter m.v. Flere af skolens samarbejdspartnere deltog: LEGO Education og Apple havde arrangeret workshops for elever og gæster, og LIFE Fonden har hele ugen sit store mobile naturvidenskabs-laboratorium på besøg”, fortæller skoleleder Casper Madsen.

Som særlig underholdning for elever og gæster var der arrangeret et forrygende videnskabs-show med DTU Science og spændende music creator show med Apple. Skolens samarbejdspartnere, entreprenør, arkitekt m.fl. deltog i programmet om formiddagen, og om eftermiddagen var forældrene indbudt.

Multifunktionsbyggeri

Også entreprenør og arkitekter bag Læringshuset er begejstrede for proces og resultat:

”I BAM Danmark er vi meget stolte af at have været med til at bygge Læringshus Nærheden. Det er et skolebyggeri i høj kvalitet og også et meget komplekst byggeri. Et multifunktionsbyggeri med detaljer, der udspringer af klare visioner. Med Høje-Taastrup Kommune som bygherre har der været klare linjer omkring, hvordan der skulle prioriteres i byggeprocessen. Det forbilledlige samarbejde og den høje faglighed i projektgruppen er medvirkende til, at der i dag står en bygning skabt præcis til de funktioner og de mennesker, som skal bruge det i fremtiden”, siger administrerende direktør Bo Svendsen, BAM Danmark.

Thomas Nørgaard, partner og arkitekt i Christensen & Co Arkitekter, er på samme linje: ”Som arkitekter og rådgivere har vi oplevet et nært og tillidsfuldt samarbejde med Høje-Taastrup Kommune, der har igennem alle byggeriets faser har understøttet Læringshusets klare vision. Derfor står vi nu med et helt særligt byggeri stærkt forankret i den nye bydel Nærheden og med de bedste rammer for at kunne indfri de pædagogiske og faglige ambitioner for fremtidens skole Læringshuset”.

Rundvisninger og åbent hus

Læringshuset vækker stor interesse og har aftalt en række rundvisninger for forskellige faggrupper. Kommunens borgere er også interesserede, og Læringshuset tilbyder fire rundvisninger i den kommende tid. Senere vil skolen også invitere på åbne læringsfestivaller i forbindelse med elevernes projekter.

Tilmelding til rundvisning i Læringshuset.

Fakta om Læringshuset og bygningen

  • Læringshuset rummer en femsporet skole, integreret daginstitution til ca. 150 børn samt (dele af) fritids- og ungdomsklub.
  • Læringshuset er på ca. 15.000 m2, godt 4.000 m2 terrasser samt areal i terræn og ligger centralt i forhold til by, station, kultur- og idrætsfaciliteter samt en række grønne områder.
  • Didaktisk designer, cand. pæd. Kasper Kjeldgaard Stoltz udarbejdede det pædagogisk-arkitektoniske visions- og konceptprogram til arkitektkonkurrencen.
  • Christensen og Co. Arkitekter og arkitektfirmaet Kjaer & Richter samt 1:1 Landskab vandt arkitektkonkurrencen.
  • BAM Danmark har været totalentreprenør med Christensen og Co. arkitekter, arkitektfirmaet Kjaer & Richter, Oluf Jørgensen og 1:1 Landskab som rådgivere. 
  • COWI var bygherrerådgiver.
  • Første spadestik blev taget i august 2019.

Arkitektur og funktion

Husets godt 15.000 kvm er indrettet til at understøtte den projektbaserede læring: Det rummelige og fleksible hus giver eleverne mulighed for at fordybe sig individuelt eller idéudvikle og samarbejde i små eller større grupper. Eleverne kan arbejde i værksteder, laboratorier og studier. Og eleverne udstiller deres projekter og produkter til gensidig inspiration.

På alle fire niveauer i huset kan undervisningen trækkes ud i det fri. Indretningen inviterer også til leg og afslapning i pauser, ude som inde. Her er rummeligt og lyst for små og store mennesker – fra daginstitution til udskoling.

Læringshusets daginstitution er indrettet med rum med forskellige temaer, som understøtter børnenes leg og fordybelse.

Når skoledagen slutter, tager fritids- og ungdomsklubben over og skaber et kreativt og hyggeligt område til gruppen af 4. klasse-børn, som har base i Læringshuset. Både 4. klasserne og de øvrige medlemmer fra klubbens andre ’satellitter’ vil desuden bruge husets værksteder, musikstudie, sportshal m.m. til kreativ udfoldelse, leg, bevægelse og idrætsaktiviteter.

 

 

Publiceret: 03. november 2021

Skrevet af: Institutions- og Skolecentret