Miljøminister Lea Wermelin besøgte Høje-Taastrup 

Høje-Taastrup er med i konkurrencen om at blive Danmarks vildeste kommune, og miljøminister Lea Wermelin fik syn for sagen, da hun mandag besøgte Sengeløse Grusgrav, som skal omdannes til naturpark.   

Miljøminister Lea Wermelin besøger Høje-Taastrup Miljøminister Lea Wermelin og borgmester Michael Ziegler på rundtur i Sengeløse Grusgrav, som skal omdannes til naturpark. Foto: Ulrik M. Eriksen, SEES media. 
Miljøminister Lea Wermelin besøgte mandag Høje-Taastrup Kommune i anledning af Miljøministeriets konkurrence om at blive Danmarks vildeste kommune. Ministeren besøgte Sengeløse Grusgrav, der skal omdannes til naturpark og blive et vildt og rekreativt område.

Sengeløse Grusgrav var 2002-2013 en aktiv grusgrav og har nu et stort potentiale som levested for sjældne arter samtidig med, at den rummer gode muligheder for friluftsliv for borgerne.

Spændende flora og fauna

Høje-Taastrup Kommune overtog grusgraven for nylig og er i fuld gang med en flora- og faunaundersøgelse for at få et overblik over, hvilke spændende arter der allerede findes i området, og hvilke der potentielt kan komme til.

Efter udgravningerne blev afsluttet i 2013 er der bevidst ikke lagt muldjord ud igen. Derfor er det åbne område domineret af næringsfattig jord, som giver ideelle betingelser for helt andre typer dyr og planter end andre steder – vel at mærke dyr og planter, som er truet i den danske natur.

”Jeg glæder mig over, at vi har muligheden for at udvikle dette område, som kan noget særligt for både naturen og borgerne. Vi skal kombinere de to hensyn på en god måde, så både natur og borgere får de bedste betingelser, og derfor er det vigtigt at borgerne er med til at fremme den vilde natur og udvikle friluftslivet”, siger borgmester Michael Ziegler.

Vild picnic for borgerne i august

Når undersøgelsen er klar i august, begynder borgerinddragelsen for alvor, og alle er velkomne. 21. august vil der være en festlig sommerevent i grusgraven, hvor alle kan tage picnickurven, et tæppe og familien med til en hyggelig dag med skattejagt, naturformidling og mulighed for at høre nærmere om projektet og give sin mening til kende. Her kan borgerne også tilmelde sig en vild tænketank, som i efteråret skal afholde to workshops, hvor der skal ideudvikles og prioriteres blandt de forskellige idéer til naturparken i Sengeløse Grusgrav.

Vilde virksomheder

HTK er en stærk erhvervskommune, så der ligger et stort potentiale i også at få virksomhederne med. Mange virksomheder har allerede vist interesse – fx IKEA Taastrup, som allerede er i gang med at omdanne udearealerne ved deres varehus med insekthoteller mv. i samarbejde med bl.a. Grennessminde. Derfor har IKEA Taastrup og Høje-Taastrup Kommune indgået et samarbejde om at inspirere øvrige virksomheder i kommunen til at skabe mere vild natur - fx vil IKEA Taastrup dele sine erfaringer ved fyraftensmøder o. lign. i samarbejde med kommunen.

Konkurrencen om at blive Danmarks vildeste kommune løber frem til slutningen af 2022.
Publiceret: 21. juni 2021

Skrevet af: Driftsbyen