Ny fungerende borgmester i Høje-Taastrup Kommune

Et enigt byråd godkendte i aftes, at Kurt Scheelsbeck (C) tiltræder som fungerende borgmester i borgmester Michael Zieglers sygeorlov. 

Kurt Scheelsbeck takkede for byrådets tillid og udtrykte alles ønske om god bedring til Michael Ziegler.

Byrådet godkendte ved samme lejlighed, at Simon Bøtkjær Nielsen (C) indtræder i byrådet som stedfortræder for Michael Ziegler.

Byrådet godkendte også, at der i den kommende tid rokeres på en række udvalgsposter m.m., idet Kurt Scheelsbeck i perioden som fungerende borgmester fritages for en række af de hverv, han hidtil har varetaget – bl.a. som formand for Institutions- og Skoleudvalget. Nykonstitueringerne skal godkendes på udvalgsmøderne.

Smilende mand med briller Kurt Scheelsbeck (C) tiltræder som fungerende borgmester.
Publiceret: 27. oktober 2022

Skrevet af: Kommunikation
Fotograf: Høje-Taastrup Kommune