Nyt partnerskab styrker naturfagsundervisningen på kommunens skoler

Høje-Taastrup Kommune og LIFE Fonden har indgået et flerårigt partnerskab. 

Elever arbejder med forsøg. Elever arbejder med forsøg i LIFE Fondens mobile laboratorium, som ved indgåelse af partnerskabet med Høje-Taastrup Kommune var opstillet ved Læringshuset i Nærheden. Foto: Ulrik M. Eriksen, SEES Media.
Hvordan kan enzymer fra naturen erstatte kemikalier i industrien? Og hvordan kan mikroorganismer og katalyse bidrage til at brødføde verdens voksende befolkning? Det undersøger forskere i internationale virksomheder, og det samme skal elever i Høje-Taastrup Kommune nu i gang med.

Høje-Taastrup Kommune har netop indgået et partnerskab med LIFE Fonden – en ny erhvervsdrivende fond med almennyttigt sigte. Fonden tilbyder naturfaglige undervisningsforløb og undervisning i højteknologiske laboratorier til skoler i hele Danmark. Partnerskabet sikrer blandt andet, at kommunens skoler får prioriteret adgang hertil samt særlige muligheder for at deltage i faglige arrangementer hos LIFE Fonden.

”Jeg er glad for, at vi nu har indgået partnerskab med LIFE Fonden, der kommer alle kommunens skoler til gode. Partnerskabet understøtter vores visioner for Fremtidens Skole, da vi med eksperimenterende undervisningsforløb og laboratoriefaciliteter fra LIFE Fonden kan øge interessen for det naturvidenskabelige område blandt vores børn og unge,” fortæller Michael Ziegler, borgmester i Høje-Taastrup Kommune.

Partnerskabet vil især bidrage til kommunens ambition om, at eleverne arbejder projektorienteret og hands-on med virkelighedsnære og aktuelle problemstillinger, og Høje-Taastrup Kommune og LIFE Fonden vil samarbejde om at videreudvikle den projektbaserede skoletænkning.

Verdensmål og virkelighedsnære problemstillinger

I undervisningsforløbene – kaldet LIFE Forløb – arbejder elever undersøgende med aktuelle og virkelighedsnære samfundsudfordringer, der understøtter FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Det kan fx være at stoppe sult. Alle forløb udvikles i tæt samarbejde med skoler, forskningsmiljøer og virksomheder, og samtidig lever de op til de politisk bestemte rammer, som fx Fælles Mål i grundskolen.

”Vi glæder os over partnerskabet med Høje-Taastrup Kommune, der ligesom LIFE Fonden har en ambition om at styrke børn og unges interesse for naturfag og teknologi. Partnerskabet understøtter Høje-Taastrup Kommunes ønske om at give elever mulighed for at arbejde undersøgelsesbaseret og virkelighedsnært, ” siger Christine Antorini, adm. direktør i LIFE Fonden.

I LIFE Forløb arbejder skoleklassen altid med et kitforløb, der består af materialer fra et LIFE Kit, som leveres til skolen, og øvelser på den digitale platform MY:LIFE. Som overbygning på de fleste LIFE Forløb udgives der også et labforløb, hvor klassen kan arbejde i et af LIFEs laboratorier – fx i et mobilt laboratorium, der kommer ud på skolen, eller klassen kan besøge det nye læringscenter LIFE Campus i Lyngby.

Fakta om partnerskabet

Partnerskabet mellem Høje-Taastrup Kommune og LIFE Fonden skal overordnet bidrage til:

  • Et højere niveau af naturvidenskabelig almendannelse
  • En øget interesse og motivation hos unge for at fordybe sig i naturvidenskab og dens anvendelse
  • Et stærkere rekrutteringsgrundlag og en stigning i søgningen til STEM-retninger på ungdomsuddannelserne

I løbet af skoleåret 2021/2022 vil minimum fem skoler og 20 klasser i Høje-Taastrup Kommune gøre brug af mulighederne i partnerskabet med LIFE Fonden. Som en del af partnerskabet vil de deltagende skoler bidrage til LIFE Fondens tilfredshedsundersøgelser og feedback fra lærere og elever, der anvender undervisningsforløbene.

Om LIFE Fonden

LIFE Fonden er en ny erhvervsdrivende fond med almennyttigt sigte, der har til formål at højne den naturvidenskabelige dannelse, uddannelse og forskning samt styrke danske børn og unges motivation og interesse for naturvidenskab. LIFE Fonden er støttet af Novo Nordisk Fonden.

LIFE Fonden driver det landsdækkende og almennyttige undervisningsinitiativ LIFE, der udvikler naturfaglige undervisningsforløb til skoler og ungdomsuddannelser. I LIFE Forløb arbejder elever undersøgende med virkelighedsnære samfundsudfordringer, der understøtter FN’s verdensmål. LIFE Forløb er gratis at anvende og uddeles som bevillinger fra LIFE Fonden. LIFE står for Læring, Idéer, Fascination og Eksperimenter. Læs mere på www.LIFE.dk
Publiceret: 01. november 2021