Vild sommerevent i Sengeløse Grusgrav

Alle er velkomne til sommerevent med picnic og naturformidling i Sengeløse Grusgrav lørdag den 21. august kl. 11-14 og komme med idéer til natur og friluftsliv i området.

Miljøminister Lea Wermelin besøger Høje-Taastrup Miljøminister Lea Wermelin besøgte i juni Sengeløse Grusgrav for at høre om Høje-Taastrup Kommunes vilde
projekt i området. Foto: Ulrik M. Eriksen, SEES Media.
Sengeløse Grusgrav skal omdannes til et rekreativt, grønt og vildt område til glæde for områdets plante- og dyreliv samt byens borgere.

Derfor inviterer Høje-Taastrup Kommune og Spektrum Arkitekter til en festlig sommerevent for hele familien. Tag picnickurven, et tæppe og hele familien med og mød op til en hyggelig dag med naturformidling og mulighed for at høre om projektet, give din mening til kende og komme med idéer.

Mulighederne er mange: Måske skal der opføres shelters, så området kan nydes hele døgnet. Måske skal der graves dybere grøfter, så padderne får bedre levevilkår, og måske skal der gives plads til flere sommerfugle. Alt det bliver drøftet på sommereventen.

Du kan også tilmelde dig en ’Vild Tænketank’, som mødes til to workshops i efteråret. Her skal der ideudvikles, kommenteres på arkitekternes skitser og prioriteres blandt de forskellige idéer.

Tid og sted for event:

Lørdag den 21. august kl. 11-14 i Sengeløse Grusgrav, ved p-pladsen på Ågesholmsvej skråt overfor Midtervej. Arrangementet kræver IKKE tilmelding - man møder bare op.

Man kan tilmelde sig den vilde tænketank på: joan@spektrumarkitekter.dk

”Sengeløse Grusgrav er allerede nu et dejligt, grønt område, som mange borgere er glade for. Samtidig er der rigtig gode muligheder for både at styrke naturen og gøre området endnu mere attraktivt som friluftsområde – derfor er jeg spændt på at se de idéer, som kommer op på sommereventen”, siger borgmester Michael Ziegler.

Sengeløse Grusgrav var aktiv i 2002-2013, og efterfølgende er arealerne ned mod Spangå genskabt for at skabe en landskabelig oplevelse af ådalen. I foråret 2021 købte Høje-Taastrup Kommune området for at omdanne det til et attraktivt sted for både planter, dyr og mennesker: De særlige jordbundsforhold giver gode betingelser for sjældne plante- og dyrearter, og samtidig er der gode muligheder for friluftsliv.

”Der er lagt op til en rigtig hyggelig dag i Sengeløse Grusgrav, hvor man sammen med familie og naboer kan give sit input til udviklingen af området – så jeg håber, at rigtig mange vil sætte kryds i kalenderen og være med”, siger Michael Ziegler.

 

Projektet i Sengeløse Grusgrav er et af Høje-Taastrup Kommunes bidrag i Miljøministeriets konkurrence om at blive Danmarks vildeste kommune.

Dagens program:

Kl. 11.00 Velkommen til
Kl. 11.20 Guidet gåtur i grusgraven
Kl. 12.00 Spørg botanikeren
Kl. 12.20 Vild "strabadse-tur"
Kl. 13.00 Spørg botanikeren
Kl. 13.20 Guidet gåtur i grusgraven
Kl. 14.00 Tak for i dag

Publiceret: 13. august 2021

Skrevet af: [Driftsbyen