Vurderingsstyrelsen har ændret vurderingskategorien på 21.000 ejendomme

Du er muligvis en af de grundejere, som har modtaget brev fra Vurderingsstyrelsen vedrørende ændring af benyttelseskategorien for din ejendom i landzonen.

Bondehus med bindingsværk

Kommunen vil for en ordens skyld gøre opmærksom på, at Vurderingsstyrelsens nye ejendomsvurderinger ikke har ændret din ejendoms notering som landbrugsejendom på en matrikel beliggende i landzonen.

Ejendommes notering i Geodatastyrelsens matrikelregister som landbrugsejendom er fortsat udgangspunktet for kommunens sagsbehandling for anvendelsen, der reguleres efter planlovens regler for landzonen.

Det er derfor fortsat planlovens bestemmelser for ejendomme i landzonen, som er regulerende for om der lovligt kan drives andre former for erhverv end de primære erhverv i landzonen, som er landbrug, skovbrug eller fiskeri.

Hvis du er i tvivl om din ejendoms notering, kan du slå den op på Matrikel-Info (gst.dk).

Publiceret: 23. maj 2023

Skrevet af: By- og Miljøcenter