Organisation

Høje-Taastrup Kommune er organiseret med fem direktørområder, som hver har ansvaret for et antal fælles- og fagcentre og politiske udvalg.

Direktører:

 Direktørområde:

Kommunaldirektør
Lars Holte

Kommunaldirektør Lars Holte

Fællescentre:
Økonomicenter: Centerchef Tina Koudal

Politiske udvalg:
Byråd
Økonomiudvalg

Direktør 
Anya Krogh Manghezi

Direktør Anya Krogh Manghezi

Fagcentre
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedscenter: Centerchef Henrik Dons Christensen
Sundheds- og Omsorgscenter: Konstitueret centerchef Bodil Schroll Harboe
Social - og Handicapcenter: Centerchef Susanne Strandkjær

Politiske udvalg:
Ældre- og Sundhedsudvalg
Arbejdsmarkedsudvalg
Socialudvalg

Direktør 
Charlotte Markussen

Direktør Charlotte Markussen

Fagcentre:
Institutions- og Skolecenter: Konstitueret centerchef Winnie Skjoldbøl
Børne- og Ungerådgivningscenter: Centerchef Mette Riegels
Ungecenter: Centerchef Pernille Kjeldgård

Politiske udvalg:
Institutions- og Skoleudvalg
Uddannelse til Alle
Udsatte boligområder

Direktør
Jørgen Lerhard

Direktør Jørgen Lerhard

Fællescentre:
Center for Ejendomme og Intern Service: Centerchef Nikolaj Jetsmark Andersen

Fagcentre
Teknik- og Miljøcenter: Centerchef Lars Christensen
Driftsbyen: Centerchef Tom Søderhamn
Fritids- og Kulturcenter: Centerchef Poul Knopp Damkjær

Politiske udvalg:
Plan- og Miljøudvalg
Teknisk udvalg
Fritids- og Kulturudvalg

Vicedirektør
vacant

 
Fællescentre:
Byrådscenter: Konstitueret centerchef Klaus Fisker
HR-center: Centerchef Anja Obdrup