Kontakt os

Byrådscenter

Rådhuset

Bygaden 2

2630  Taastrup

Telefon: 43 59 10 00

E-mail: byraadscenter@htk.dk

Organisationsdiagram

Høje-Taastrup Kommune er organiseret med fire direktørområder, som hver har ansvaret for et antal fælles- og fagcentre og politiske udvalg.

Organisationsdiagram for Høje-Taastrup Kommune

Direktører:

 Direktørområde:

Kommunaldirektør Lars Holte Fællescentre:
Byrådscenter - Centerchef Kathrine Seier Skaastrup

Politiske udvalg:
Byråd
Økonomiudvalg

Direktør Jørgen Lerhard Fællescentre:
Center for Ejendomme og Intern Service - Centerchef Nikolaj Jetsmark Andersen

Fagcentre
Teknik- og Miljøcenter - Centerchef Lars Christensen
Driftsbyen - Centerchef Tom Søderhamn
Fritids- og Kulturcenter - Centerchef Anders Christensen

Politiske udvalg:
Plan- og Miljøudvalg
Teknisk udvalg
Fritids- og Kulturudvalg

DIrektør Charlotte Markussen Fællescentre:
HR-Center - Centerchef Anja Obdrup

Fagcentre
Borger- og Arbejdsmarkedscenter - Centerchef Henrik Dons Christensen
Sundheds- og Omsorgscenter - Centerchef Ulla Callesen
Social - og Handicapcenter - Centerchef Susanne Strandkjær

Politiske udvalg:
Ældre- og Sundhedsudvalg
Arbejdsmarkedsudvalg
Socialudvalg
 
Direktør Per Aalbæk Nielsen Fællescentre:
Økonomi- og Digitaliseringscenter - Centerchef Jane Henriksen

Fagcentre:
Institutions- og Skolecenter - Centerchef Flemming Ellingsen
Børne- og Ungerådgivningscenter - Centerchef Karen Koefoed
Ungecenter - Centerchef Pernille Kjeldgård

Politiske udvalg:
Institutions- og Skoleudvalg