Organisation

Høje-Taastrup Kommune er organiseret med fem direktørområder, som hver har ansvaret for et antal fælles- og fagcentre og politiske udvalg.

Direktører:

 Direktørområde:

Kommunaldirektør
Lars Holte

Kommunaldirektør Lars Holte

Fællescentre:
Økonomicenter: Centerchef Tina Koudal

Politiske udvalg:
Byråd
Økonomiudvalg

Direktør 
Anya Krogh Manghezi

Direktør Anya Krogh Manghezi

Fagcentre
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedscenter: Centerchef Henrik Dons Christensen
Sundheds- og Omsorgscenter: Centerchef Ulla Callesen
Social - og Handicapcenter: Centerchef Susanne Strandkjær

Politiske udvalg:
Ældre- og Sundhedsudvalg
Arbejdsmarkedsudvalg
Socialudvalg

Direktør 
Charlotte Markussen

Direktør Charlotte Markussen

Fagcentre:
Institutions- og Skolecenter: Centerchef Flemming Ellingsen
Børne- og Ungerådgivningscenter: Centerchef Karen Koefoed
Ungecenter: Centerchef Pernille Kjeldgård

Politiske udvalg:
Institutions- og Skoleudvalg
Uddannelse til Alle
Udsatte boligområder

Direktør
Jørgen Lerhard

Direktør Jørgen Lerhard

Fællescentre:
Center for Ejendomme og Intern Service: Centerchef Nikolaj Jetsmark Andersen

Fagcentre
Teknik- og Miljøcenter: Centerchef Lars Christensen
Driftsbyen: Centerchef Tom Søderhamn
Fritids- og Kulturcenter: Centerchef Anders Christensen

Politiske udvalg:
Plan- og Miljøudvalg
Teknisk udvalg
Fritids- og Kulturudvalg

Vicedirektør
Kathrine Seier Skaastrup

Vicedirektør Kathrine Seier Skaastrup

Fællescentre:
Byrådscenter: Centerchef Kathrine Seier Skaastrup
HR-center: Centerchef Anja Obdrup