Brev til forældre om retningslinjer for nødpasning for 0.-4. klasse.

Skole- og Institutionscentret har 2. januar 2021 udsendt dette brev til forældre om nødpasning - dette brev erstatter beskrivelsen af nødpasning i brev udsendt 30. december 2020.

Kære forældre

Der er kommet ændrede retningslinjer fra Undervisningsministeriet vedr. nødpasning, og derfor får I dette brev, som erstatter beskrivelsen vedr. nødpasning i brevet, som I modtag d. 30. december 2020.

Vi beklager, at vi ikke har kunnet give jer de korrekte oplysninger i brevet fra d. 30. december, men vi valgte at informere jer på et så tidligt tidspunkt som muligt, og vi forudså ikke, at Undervisningsministeriet ville ændre retningslinjerne efterfølgende.

På baggrund af de nye retningslinjer er følgende nu gældende:

Nødpasning for elever fra 0. kl. - 4. kl.

Vores fælles opgave er at mindske smitte af covid-19 ved at være mindre sammen. Eleverne fra 0.kl. - 4.kl. kan dog møde frem til nødpasning på skolen eller klub, hvis det er nødvendigt for, at I som forældre kan passe jeres arbejde. I det tidsrum, hvor der foregår fjernundervisning, vil dette foregå i forbindelse med nødpasningen, og derfor skal børnene på 1.-4. årgang medbringe deres Ipads.

Da størstedelen af medarbejderne på skolerne er hjemsendte og udfører fjernundervisning, vil det være det pædagogiske personale fra sfo’erne og klubberne, som primært varetager nødpasning i et fælles heldagtilbud i SFO’ernes eller klubbernes lokaler. Nødpasningen skal fortsat følge de sundhedsfaglige anbefalinger og dermed reglerne om afstand og håndhygiejne. SFO´ernes nødpasning for 0. til 3. klassetrin foregår fra 6.30 til 17.00, mens tilbuddet for 4. klassetrin foregår i klubberne fra kl. 8.00-17.00. Børn som ikke er tilmeldt SFO eller klub kan kun anvende nødpasning i det tidsrum, hvor de normalt skulle have været i skole.

Behov for at prioritere nødpasning

På grund af de begrænsede personaleressourcer og de stramme retningslinjer fra Sundheds-styrelsen, som skal overholdes, vil vi ikke nødvendigvis kunne stille nødpasningspladser til rådighed til alle børn fra 0. kl. til og med 4. kl.

Det betyder, at følgende børn vil blive prioriteret først i nødpasning:

  1. Børn i særlige udfordringer

  2. Børn fra 0. til og med 4. klasse med forældre, som varetager kritiske funktioner som ansatte i fx politi, ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi, transport- og forsyningsvirksomheder samt pasning og undervisning

  3. Børn fra 0. til og med 4. klasse med forældre, som er privatansatte, der ikke er hjemsendte

  4. Øvrige børn fra 0.- 4. kl. med behov for nødpasning vil blive prioriteret efter alder, hvor de yngste børn vil blive prioriteret før de ældste.

  5. Forældre, som ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet eller er hjemsendt uden arbejdsopgaver kan ikke benytte nødpasning, med mindre punkt 1 bringes i anvendelse.                                                 

Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at imødekomme jeres behov for nødpasning, men vil også varsle, at der kan være behov for at prioritere. Vi vil derfor anbefale, at I allerede nu undersøger andre pasningsmuligheder. I tilfælde af, at I har et behov for nødpasning, skal I fra tirsdag d. 5. januar 2021 meddele jeres behov en uge frem. Dette få I mere besked om af de enkelte SFO´er eller klubber. Mandag d. 4. januar vil SFO´er og klubber gøre alt for at kunne rumme alle fremmødte børn. 

Med venlig hilsen

Flemming Ellingsen      Pernille Kjeldgaard
Centerchef          Centerchef
Dagtilbuds- og skolecentret Ungecentret