Spørgsmålstegn

Kontakt os

Børne- og Ungerådgivningscenter

Telefon: 43 59 10 00

Se åbningstider for BURC

e-mail: burc@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Rådhuset, Bygaden 2, 2630  Taastrup

Social- og handicapcenter

Telefon: 43 59 10 00

Se åbningstider for SHC

e-mail: socialhandicap@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Rådhuset, Bygaden 2, 2630  Taastrup

Social rammeaftale 2021-2022

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning. I rammeaftalen fastlægges udviklingstendenser, fokusområder og takstaftaler

Det er kommunernes ansvar at koordinere det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet på såvel børne- og ungeområdet som voksenområdet. Som led i ansvaret skal kommunerne udarbejde en rammeaftale, der indgås mellem samtlige kommuner i Region Hovedstaden og Region Hovedstaden.

I hovedstadsregionen udarbejdes rammeaftalen i regi af KKR Hovedstaden.

Rammeaftalen har fokus på faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud på social-, socialpsykiatri- og specialundervisningsområdet.

Rammeaftalen er 2-årig. Den omfatter en udviklingsstrategi og en styringsaftale, der begge gælder for 2021-2022.

Formålet med udviklingsstrategien er at fastsætte udviklingstendenser og -perspektiver og hvilke særlige temaer og områder, der ønskes som fokus for det tværgående samarbejde indenfor det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Styringsaftalen skal understøtte samarbejdet om køb og salg af pladser i hovedstadsregionen og udvikling, herunder bl.a. via en takstmodel og procedurer.

Hver enkelt kommune skal offentliggøre rammeaftalen.

Hovedstadsregionens Rammeaftale 2021-2022

Tekniske bilag og andet materiale kan ses på en fælleskommunal hjemmeside.