Kontakt os

Børne- og Ungerådgivningscenter

Rådhuset

Bygaden 2

2630  Taastrup

Telefon: 43 59 10 00

e-mail: burc@htk.dk

Social- og handicapcenter

Telefon: 43 59 10 00

Se åbningstider

e-mail: socialhandicap@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Rådhuset, Bygaden 2, 2630  Taastrup

Social rammeaftale 2019-2020

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning. I rammeaftalen fastlægges udviklingstendenser, fokusområder og takstaftaler

Det er kommunernes ansvar at koordinere det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet på såvel børne- og ungeområdet som voksenområdet, herunder for at udarbejde en rammeaftale. Rammeaftalen indgås mellem samtlige kommuner i Region Hovedstaden og Region Hovedstaden.

I hovedstadsregionen udarbejdes rammeaftalen i regi af KKR Hovedstaden.

Rammeaftalen har fokus på faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud på social-, socialpsykiatri- og specialundervisningsområdet. Frem til og med 2018 blev der udarbejdet årlige rammeaftaler. Fra 2019 er det nationalt besluttet, at rammeaftalerne skal være 2-årige.

Rammeaftale 2019-2020 omfatter en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Formålet med udviklingsstrategien er at fastsætte udviklingstendenser og -perspektiver og hvilke særlige temaer og områder, der ønskes som fokus for det tværgående samarbejde i perioden 2019-2020 indenfor det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Styringsaftalen skal understøtte samarbejdet om køb og salg af pladser i hovedstadsregionen, herunder bl.a. via en takstmodel, procedurer, samt en takstaftale for perioden 2019-2020.

Hver enkelt kommune skal offentliggøre rammeaftalen.

Hovedstadsregionens Rammeaftale 2019-2020

Tekniske bilag og andet materiale kan ses på en fælleskommunal hjemmeside.