Kontakt os

Teknik- og Miljøcenter

Klimaafdelingen

Bygaden 2

2630 Taastrup

Telefon: 43 59 10 00 (hovednummer)

e-mail: MortenHoe@htk.dk

Høje-Taastrup for Målene

Den 17. september 2021 har Høje-Taastrup Kommune fornøjelsen af at være vært for en bæredygtighedsfestival. Festivalen er en oplysnings- og handlingskampagne for FN’s verdensmål og hedder ”Høje-Taastrup for Målene”.

Høje-Taastrup for Målene

 

I 2021 skruer Høje-Taastrup Kommune op for arbejdet med bæredygtighed – både miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed inspireret af FN’s Verdensmål. Verdensmålene for en bæredygtig udvikling består af 17 mål om bl.a. god uddannelse, bedre sundhed, økonomisk vækst samt en forpligtende klima- og miljøindsats.

En bæredygtig udvikling kræver handling både globalt og på nationalt niveau, men det er også nødvendigt at tage ansvar lokalt. For at engagere og inspirere til et intensiveret arbejde med den bæredygtige dagsorden, så inviteres aktører på tværs af forskellige sektorer til to arrangementer i løbet af 2021: Kick-off og Bæredygtighedsfestival.

 

Kick-off arrangement

For at sikre lokal forankring af festivalen blev der afholdt et kick-off arrangement den 3. juni.

Formålet med kick-off arrangementet var at samle byens aktører fra undervisning, erhverv, foreningslivet, forskning –  fra græsrodsorganisationer til politikere og ansatte i kommunen. Det er disse aktører, Høje-Taastrup Kommune ønsker at samarbejde med omkring den bæredygtige dagsorden og Bæredygtighedsfestivalen. 

 

Bæredygtighedsfestival

Arbejdet med bæredygtighed fortsætter med en Bæredygtighedsfestival for byens borgere, der skal være med til at inspirere til det fremtidige arbejde med bæredygtighed.

Festivalen afholdes fredag den 17. september i Vestegnens Kulturuge på Taastrup Hovedgade kl. 10-13 for elever i skoler og gymnasier, og kl. 14-18 for byens borgere.

Deltagelse i Bæredygtighedsfestivalen kræver ingen tilmelding.

 

 

Mere information følger her på siden.