Kontakt os

Teknik- og Miljøcenter

Klimaafdelingen

Bygaden 2

2630 Taastrup

Telefon: 43 59 10 00 (hovednummer)

e-mail: MortenHoe@htk.dk

Høje-Taastrup for Målene

Verdensmålsdagen den 17. september 2021 er desværre aflyst.

Høje-Taastrup for Målene

 

Høje-Taastrup Kommune skruer op for arbejdet med bæredygtighed – både miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed inspireret af FN’s Verdensmål. Verdensmålene for en bæredygtig udvikling består af 17 mål om bl.a. god uddannelse, bedre sundhed, økonomisk vækst samt en forpligtende klima- og miljøindsats.

En bæredygtig udvikling kræver handling både globalt og på nationalt niveau, men det er også nødvendigt at tage ansvar lokalt. For at engagere og inspirere til et intensiveret arbejde med den bæredygtige dagsorden, så inviteres aktører på tværs af forskellige sektorer til to arrangementer i løbet af 2021: Kick-off og Verdensmålsdagen.

 

Kick-off arrangement

For at sikre lokal forankring af festivalen blev der afholdt et kick-off arrangement den 3. juni.

Formålet med kick-off arrangementet var at samle byens aktører fra undervisning, erhverv, foreningslivet, forskning –  fra græsrodsorganisationer til politikere og ansatte i kommunen. Det er disse aktører, Høje-Taastrup Kommune ønsker at samarbejde med omkring den bæredygtige dagsorden og Verdensmålsdagen. 

 

Verdensmålsdagen

Verdensmålsdagen (Bæredygtighedsfestivalen) den 17. september 2021 er desværre aflyst. Dette skyldes, at den nationale aktør, Danmark for Målene, har måtte aflyse alle deres festivaler i 2021 grundet deres interne finansielle situation og deres manglende statslige bevillinger.