Kontakt os

Teknik- og Miljøcenter

Klimaafdelingen

Bygaden 2

2630 Taastrup

Telefon: 43 59 10 00 (hovednr.)

e-mail: MortenHoe@htk.dk

Høje-Taastrup for Målene

Grundet hensynet til at forebygge coronasmitte er Kick-off arrangementet og Bæredygetighedsfestivalen "Høje-Taastrup for Målene" udskudt til foråret 2021. Der vil komme nærmere information her på siden.

Høje-Taastrup for Målene

 

I 2020 skruer Høje-Taastrup Kommune op for arbejdet med bæredygtighed – både miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed inspireret af FN’s Verdensmål. Verdensmålene for en bæredygtig udvikling består af 17 mål om bl.a. god uddannelse, bedre sundhed, økonomisk vækst samt en forpligtende klima- og miljøindsats. En bæredygtig udvikling kræver handling både globalt og på nationalt niveau, men det er også nødvendigt at tage ansvar lokalt. For at engagere og inspirere til et intensiveret arbejde med den bæredygtige dagsorden, så inviteres aktører på tværs af forskellige sektorer til to arrangementer i løbet af 2020: Kick-off og Bæredygtighedsfestival.

 

Kick-off arrangement

Formålet med kick-off arrangementet er at samle byens aktører fra undervisning, erhverv, foreningslivet, forskning –  fra græsrodsorganisationer til politikere og ansatte i kommunen.Det er disse aktører, Høje-Taastrup Kommune beder hjælpe med forslag til indhold og aktiviteter til Bæredygtighedsfestival.

Arrangementet er startskuddet på et ½ års forløb, hvor Høje-Taastrup Kommune inviterer til dialog og samarbejder for at tage det lokale ansvar, som er nødvendigt for at indfri Verdensmålene. 

 

Praktisk info

Ny dato følger snarest

 

 

Foreløbigt program

15.30: Høje-Taastrup for Målene – derfor er vi med i Danmark for Målene v/ Michael Ziegler, Borgmester

15.45: Status på Verdensmålene – Høje-Taastrup i den store sammenhæng v/ Søren Winther Lundby, Danmark for Målene

16.15: Den gode historie - Sådan arbejder vi med Verdensmålene v/udvalgte partnere

17.00: Sådan skaber vi en fantastisk Bæredygtighedsfestival i Høje-Taastrup – og får mange med, Workshop

17.45: Konklusioner og tak for i dag, v/ Michael Ziegler, Borgmester


Mulighed for at netværk til 18.30 for dem, som har mulighed for at blive lidt længere.


Bæredygtighedsfestival

Arbejdet med bæredygtighed fortsætter med en Bæredygtighedsfestival for byens borgere, der skal være med til at inspirere til det fremtidige arbejde med bæredygtighed. Festivalen er en oplysnings- og handlingskampagne for Verdensmålene.