Kontakt os

Teknik- og Miljøcenter

Klimaafdelingen

Bygaden 2

2630 Taastrup

Telefon: 43 59 10 00 (hovednummer)

e-mail: MortenHoe@htk.dk

Energiforsyning

Kommunens energiforsyning omfatter el- og varmeforsyning til borgere, virksomheder og offentlige institutioner.

Den strategiske Energi- og Klimaplan 2020 indeholder derfor en lang række indsatsområder og projekter inden for effektiv og klimavenlig energiforsyning.

VIDEO IFRAME
 

 

 

 

 

Læs Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 i Høje- Taastrup Kommune.

På elforsyningsområdet arbejder Høje-Taastrup Kommune løbende med at udnytte egne potentialer for vind, sol og anden vedvarende energi, hvor dette er teknisk, økonomisk og planmæssigt fordelagtigt.  

Desuden samarbejder Høje-Taastrup Kommune med forsyningsselskaber, andre kommuner og øvrige aktører om bl.a. en udbygning af fjernvarmeforsyningen, varmelagring, udnyttelse af vedvarende energikilder til varmeforsyning mv.   

Vil du vide mere om mulighederne for omlægning til en mere effektiv og klimavenlig el- og varmeforsyning i din bolig eller boligforening, så kontakt Teknik- og Miljøcenteret på tlf. 4359 1000 eller tmc@htk.dk.

Luk alle
Udfold alle