Spørgsmålstegn

Kontakt os

By- og Miljøcenter

Klima-afdelingen

Telefon: 43 59 10 00 (hovednummer)

Se åbningstider

e-mail: bmc@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Rådhuset, Rådhusstræde 1, 2630  Taastrup

Energiforsyning og Energibesparelser

Kommunens energiforsyning omfatter el- og varmeforsyning til borgere, virksomheder og offentlige institutioner.

Den strategiske Energi- og Klimaplan 2020 indeholder derfor en lang række indsatsområder og projekter inden for effektiv og klimavenlig energiforsyning.

 

 

 

Læs Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 i Høje- Taastrup Kommune.

På elforsyningsområdet arbejder Høje-Taastrup Kommune løbende med at udnytte egne potentialer for vind, sol og anden vedvarende energi, hvor dette er teknisk, økonomisk og planmæssigt fordelagtigt.  

Desuden samarbejder Høje-Taastrup Kommune med forsyningsselskaber, andre kommuner og øvrige aktører om bl.a. en udbygning af fjernvarmeforsyningen, varmelagring, udnyttelse af vedvarende energikilder til varmeforsyning mv.   

Vil du vide mere om mulighederne for omlægning til en mere effektiv og klimavenlig el- og varmeforsyning i din bolig eller boligforening, så kontakt Teknik- og Miljøcenteret på tlf. 4359 1000 eller tmc@htk.dk.

Læs om:

Luk alle
Udfold alle

Handlingsplaner for energirenovering i boligforeninger

Luk alle
Udfold alle