Klimaplan 2030

Høje-Taastrup Kommunes Klimaplan 2030 blev vedtaget af Byrådet i marts 2021. Klimaplanen er udarbejdet i DK2020 samarbejdet.

Klimaplan 2030 - Danmarks grønneste vækstkommune

Høje-Taastrup Kommune vokser og vækster samtidig med, at der udledes mindre CO2 i kommune. Den udvikling skal fortsætte og forstærkes ved at indarbejde den grønne omstilling i al planlægning af den smarte by samt ved at udnytte ny viden og teknologi.

Høje-Taastrup Kommune er en del af det tværkommunale klimasamarbejde DK2020. Her har kommunen forpligtiget sig til at udarbejde en klimaplan, der lever op til de ambitiøse krav i Parisaftalen, med en målsætning om netto-nul CO2-udledning senest i 2050. Høje-Taastrup Kommune skal også indfri regeringens målsætning om 70% mindre CO2 udledning i 2030 sammenlignet med 1990. Dette betyder, at CO2-udlednigen skal reduceres med 50%, målt i forhold til udledningen i 2017.

Det skal ske omkostningseffektivt ved:

• Effektivt forbrug af energien
• Fossilfri opvarmning senest i 2035
• Flere solcelleanlæg i Høje-Taastrup Kommune
• Gradvis elektrificering af transporten

 

Læs Klimaplan 2030 her

 

Tilskudsmuligheder

For mere information om Bygningspuljen her.

For mere information om Håndværkerfradrag her.

For mere information om Skrotningsordningen her (tilskud til varmepumper på abonnement).

 

 

Find Høje-Taastrup Kommunes tidligere klimaplan (Klimaplan 2020) her.

Klimaplan 2030

Luk alle
Udfold alle