Klimaplan 2030

Høje-Taastrup Kommunes Klimaplan 2030 er i høring fra den 16. december 2020 til den 27. januar 2021. Der afholdes et online borgermøde den 7. januar 2021 kl. 19-20.15 (se link nederst på siden).

Klimaplan 2030 - Danmarks grønneste vækstkommune

Høje-Taastrup Kommune vokser og vækster samtidig med, at der udledes mindre CO2 i kommune. Den udvikling skal fortsætte og forstærkes ved at indarbejde den grønne omstilling i al planlægning af den smarte by samt ved at udnytte ny viden og teknologi.

Høje-Taastrup Kommune er en del af det tværkommunale klimasamarbejde DK2020. Her har kommunen forpligtiget sig til at udarbejde en klimaplan, der lever op til de ambitiøse krav i Parisaftalen, med en målsætning om netto-nul CO2-udledning senest i 2050. Høje-Taastrup Kommune skal også indfri regeringens målsætning om 70% mindre CO2 udledning i 2030 sammenlignet med 1990. Dette betyder, at CO2-udlednigen skal reduceres med 50 %, målt i forhold til udledningen i 2017.

Det skal ske omkostningseffektivt ved:

• Effektivt forbrug af energien
• Fossilfri opvarmning senest i 2035
• Flere solcelleanlæg i Høje-Taastrup Kommune
• Gradvis elektrificering af transporten

Online version af Klimaplan 2030 (udkast) findes her

Printvenlige version af Klimaplan 2030 (udkast) findes her (husk at printe på begge sider for bedste resultat)

 

Høring

Borgere, organisationer og virksomheder har nu mulighed for at give input til Høje-Taastrup Kommunes nye klimaplan, ”Klimaplan 2030 – Danmarks grønneste vækstkommune”. Byrådet har vedtaget at sende klimaplanen i høring frem til 27. januar 2021. Forslag og kommentarer til klimaplanen kan sendes til Teknik- og Miljøcenter, tmc@htk.dk.

Høringssvarene vil indgå i den videre administrative og politiske behandling af sagen og vil blive offentliggjort i forbindelse med forelæggelse for byrådet marts 2021. Der vil ikke blive fremsendt egentlig besvarelse af eventuelle bemærkninger og spørgsmål, der rejses i høringssvaret.

 

Borgermøde

Der afholdes et online borgermøde den 7. januar 2021 kl. 19.00-20.15, hvor Klimaplan 2030 præsenteres og hvor der er mulighed for at stille spørgsmål til planens indhold. 

Borgermødet afvikles som et live-event i Microsoft Teams. Du behøver ikke at have Microsoft Teams installeret på din computer for at kunne deltage. Borgermødet starter kl. 19.00, og du kan allerede logge ind på Borgermødet kl. 18.30. 

Tryk på linket her for at få adgang: Borgermøde om klimaplan 2030

 

Tilskudsmuligheder

For mere information om Bygningspuljen her.

For mere information om Håndværkerfradrag her.

For mere information om Skrotningsordningen her (tilskud til varmepumper på abonnement).