Spørgsmålstegn

Kontakt os

Teknik- og Miljøcenter

Klima-afdelingen

Telefon: 43 59 10 00 (hovednummer)

Se åbningstider

e-mail: tmc@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Rådhuset, Bygaden 2, 2630  Taastrup

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020

Byrådet i Høje-Taastrup Kommune har i foråret 2015 vedtaget en ny femårig plan for kommunens energi- og klimaplan.

 

 

 

Høje-Taastrup Kommunes Strategisk Energi- og Klimaplan 2020

Målet er, at kommunen skal være fossilfri senest i 2050. På kort sigt skal kommunens samlede CO2-udledning frem mod 2020 nedbringes med i gennemsnit 3 % om året.   

For Høje-Taastrup Kommune går grøn omstilling og økonomisk vækst hånd i hånd. Energi- og klima-målsætningerne skal nås gennem at udvikle og prioritere grønne løsninger i kommunen for borgere og virksomheder – samtidig med at vi dygtiggør os og skaber nye arbejdspladser.   

Kommunen har allerede gennem implementeringen af den forrige klimaplan for perioden 2009-2013 vist, at en systematisk indsats kan lede til væsentlige CO2-reduktioner og en mere effektiv energianvendelse. I perioden 2008-2012 er CO2-udledningen i kommunen som helhed reduceret med cirka 20 % og i kommunen som virksomhed med 25 %. Dette er sket samtidig med, at antallet af arbejdspladser og indbyggere i kommunen er steget.   

For at følge den grønne omstilling i Høje-Taastrup Kommune er der i 2016 udarbejdet to grønne regnskaber: 

Find information om

Luk alle
Udfold alle