Vridsløsemagle lokal fjernvarme

Læs om kollektiv varmeforsyning i Vridsløsemagle Landsby

Høje Taastrup Fjernvarme har i samarbejde med Damgaard Rådgivende Ingeniører ApS udarbejdet projektforslag for etablering af kollektiv grøn varmeforsyning i Vridsløsemagle.

Borgerne i Vridsløsemagle Landsby vil få leveret fjernvarme via et varmeanlæg (varmepumpe) i hver enkelt ejendom. Varmeanlægget forsynes via et kollektivt forbundet ledningsnet, der udnytter energien i en fælles grundvandsboring i området. Høje Taastrup Fjernvarme ejer, etablerer og driver boringer, ledningsnet og varmeanlæg.

Anlægget betragtes som kollektiv forsyning/fjernvarme efter samme princip som traditionel fjernvarmeforsyning og behandles derfor under varmeforsyningsloven.

Projektets områdeafgrænsning omfatter 110 potentielle kunder med et samlet varmebehov af ca. 1.900 MWh. Den maksimale kapacitet, som skal tilgodeses, er anslået til 475 kW, mens anlægget er dimensioneret til ca. 585 kW af forsyningssikkerhedsmæssige grunde, og etablering af anlægget forventes udført i efteråret 2022 med idriftsættelse inden udgangen af 2022.

Ejendomsejere får mulighed at kunne vælge denne kollektive forsyningsmulighed, når udfasning af deres eksisterende varmeforsyning bliver aktuel, men der vil ikke være tilslutningspligt.

Projektet er særligt aktuelt i forbindelse med Folketingets klimaaftale af 22-06-2020 om udfasning af olie- og gasfyr og udrulning af fjernvarme eller alternativt varmepumper, og det er i overensstemmelse med Høje-Taastrup Kommunes Klimaplan 2030 med målsætning om en fossilfri opvarmning senest i 2030 og netto-nul CO2-udledning fra kommunen som geografisk område, inklusive transport, senest i 2050.

For yderligere information om projektet

 

Vridslosemagle termonet