Spørgsmålstegn

Kontakt os

By- og Miljøcenter

Natur og Miljø

Telefon: 43 59 12 17

Se åbningstider

e-mail: bmc@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Rådhuset, Rådhusstræde 1, 2630  Taastrup

Bjørneklo og andre uønskede planter

Uønskede og invasive planter er blevet flyttet af os mennesker fra en del af verden til en anden, og her udkonkurrere de vores naturlige plantearter.

Høje-Taastrup Kommunes indsatsplan mod kæmpe-bjørneklo

Kæmpe-bjørneklo kan kun bekæmpes gennem en fælles indsats fra grundejere, landbrug og kommune. Høje-Taastrup Kommune har derfor udarbejdet Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo, som pålægger såvel kommunen som private lodsejere at bekæmpe planten.

Læs Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Høje-Taastrup Kommune

Hvad gør kommunen og hvad skal du gøre

Kæmpe-bjørneklo kan kun bekæmpes gennem en fælles indsats. Det er et krav at alle bjørneklobestande skal bekæmpes i kommunen uanset om de er i offentligt eller privat eje.

På alle kommunalt ejet arealer bekæmpes kæmpe-bjørneklo uden brug af sprøjtemidler. Det betyder at bestande af kæmpe-bjørneklo bekæmpes ved metoder som opgravning, rodstikning, slåning, skærmkapning eller ved afgræsning med dyr.

Ud over de kommunale arealer er der også arealer, der plejes af staten, blandt andet langs motorveje og jernbanestrækninger.

Hvad skal du gøre

Som borger har du pligt til at bekæmpe kæmpe-bjørneklo på din ejendom.

Bjørneklo er hurtig fremme om foråret, og allerede sidst i marts begynder planten at komme til syne.

En god indsats så snart planterne begynder at komme frem, vil gøre det lettere at holde trit med bjørnekloen og få den nedkæmpet. Et godt råd for at komme kæmpe-bjørneklo til livs er at gennemgå bestanden hver 2.-3. uge. Midt i juni begynder kæmpe-bjørnekloen at blomstre, så husk sommerferieafløser. Også årene efter at bjørnekloen er udryddet, er det vigtigt at holde øje med lokaliteten.

Kommunen fører tilsyn

Kommunen vil løbende hen over vækstperioden føre tilsyn med et bredt udsnit af kæmpe-bjørneklobestande for at kontrollere, at indsatsplanens bestemmelser overholdes.

Den nye bekendtgørelse nr. 842 af den 23. juni 2017 giver kommunen mulighed for at foretage bekæmpelse af bjørneklo på lodsejerens regning efter et påbud, mens det ikke er længere muligt at foretage politianmeldelse eller bødestraf.

Tidsfrister for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo

Ejere og brugere af arealer med kæmpe-bjørneklo skal foretage mindst fire bekæmpelsesindsatser i vækstsæsonen. Når planterne er bekæmpet helt, følger ejer og brugere op med at tilse arealerne for eventuelt oversete og nye planter i henhold til bekæmpelsesfristerne.

Bekæmpelsesfrister for kæmpe-bjørneklo:

  • Første bekæmpelse skal være foretaget senest den 1. maj
  • Anden bekæmpelse skal være foretaget senest den 1. juni
  • Tredje bekæmpelse skal være foretaget senest den 1. juli
  • Fjerde bekæmpelse skal være foretaget senest den 15. august.

Ingen planter må gå i blomst og sætte frø.

Kæmpebjørneklo

Luk alle
Udfold alle

Andre invasive arter

Luk alle
Udfold alle