Kontakt os

Teknik- og Miljøcenter

Natur og Miljø

Rådhuset

Bygaden 2

2630  Taastrup

Telefon: 43 59 12 17

e-mail: tmc@htk.dk

Rydningspligt og skovrejsning

Du kan læse mere om de forskellige muligheder og pligter forbundet med landbrugsjorder og natur

Ejere af landbrugsjord er som hovedregel forpligtet til at holde arealerne fri for opvækst af træer og buske.

Med landbrugsjorder menes ubebyggede og ubefæstede arealer, der kan anvendes til jordbrugsmæssige formål. Reglerne gælder således også for arealer med eng og hede samt lignende typer af såkaldte lysåbne "halvkulturarealer".

På landbrugsjorderne har man også mulighed for at etablere forskellige former for natur, som ikke er omfattet af rydningspligten. Det gælder blandt andet skov.

Du kan læse mere om de forskellige muligheder og pligter forbundet med landbrugsjorder og natur. Lovgrundlaget finder du i ”Lov om drift af landbrugsjorder” .

Luk alle
Udfold alle