Beskæftigelsesplan

I Beskæftigelsesplanen beskrives kommunens og statens fælles plan for de beskæftigelsesmæssige udfordringer. 

Beskæftigelsesplanen er Byrådets plan for, hvordan beskæftigelsen i Høje-Taastrup Kommune skal udvikle sig de kommende fire år.

Det er visionen, at beskæftigelsesplanen skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelses-mæssige udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen. Derfor er det besluttet at gøre planen flerårig. Helt konkret skal planen være det afsæt, der arbejdes ud fra de kommende fire år fra 2019 til og med 2022.

Politikkerne, ledere og kommunens virksomhed har bidraget til valget af de fire temaer for beskæftigelsesindsatsen: ”Nedbringelse af ledigheden”, ”Øge virksomhedssamarbejdet”, ”Flere unge i uddannelse”, ”De mest udsatte ledige skal tættere på arbejdsmarkedet”. På baggrund af temaerne har Arbejdsmarkedsudvalget opstillet konkrete årlige beskæftigelsesmål for hvert tema.

Beskæftigelsesplanen er gældende for en periode på 4 år, med mål som er fastsat for en periode på et år. Målene skal dermed løbende reguleres i forhold til de udfordringer, som gør sig gældende på arbejdsmarkedsområdet.

Beskæftigelsesplanen for 2019-22 er udviklet og drøftet under gunstige forhold på arbejdsmarkedet med højkonjunktur og lav ledighed. En beskæftigelsesplan udviklet under ringere konjunkturforhold vil have et andet fokus. Beskæftigelsesområdet og indsatser må tilpasses konjunkturerne og derfor også denne fireårige beskæftigelsesplans mål, hvis konjunkturerne skulle ændre sig. For at det kan lykkes at arbejde målrettet med en flerårig plan, vil det være vigtigt at sikre en løbende proces, der skal følge op på om målene nås, om målene fortsat er relevante og om der skal nye mål til som en naturlig konsekvens af ændrede udfordringer, når man har et fireårigt perspektiv.

Det er vigtigt, at der er sammenhæng mellem målsætningerne i beskæftigelsesplanen og forudsætningerne i budgettet. Derfor bygger målsætningerne i beskæftigelsesplanen og forventningen i budgettet på de samme prognoser. Over perioden vil der kunne ske ændringer i prognoserne for udviklingen i beskæftigelsen. I disse tilfælde kan det betyde, at målsætningerne i beskæftigelsesplanen må tilpasses.

Her kan du læse hele Beskæftigelsesplanen for 2019-2022.