Kontakt os

Teknik- og Miljøcenter

Natur og Miljø

Rådhuset

Bygaden 2

2630  Taastrup

Telefon: 43 59 12 17

e-mail: tmc@htk.dk

Handlingsplan for håndtering af trafikstøj

Handlingsplan for trafikstøj beskriver indsats for reduktion af trafikstøj

Høje-Taastrup Kommunes Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er vedtaget i juni 2013 af Byrådet.

Planen er et redskab til at synliggøre og prioritere kommunens indsats for at nedbringe antallet af borgere i kommunen, der er belastet af trafikstøj i deres boliger.

Planen er ”levende” og vil blive opdateret i takt med, at der gennemføres projekter, der reducerer trafikstøjen i boligområder, nye trafiktællinger, støjberegninger osv.

De støjdæmpende foranstaltninger vil blive gennemført i tæt dialog med de borgere, der bor langs de udvalgte vejstrækninger. Har du spørgsmål til planen, kan du henvende dig til Teknik- og Miljøcenter på mail TMC@htk.dk

Læs Høje-Taastrup Kommunes Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016.