Kontakt os

Børne- og Ungerådgivningscenter

Rådhuset

Bygaden 2

2630  Taastrup

Telefon: 43 59 12 00

e-mail: burc@htk.dk

Børn og unge med handicap

Hvis I bliver forældre til et barn med handicap, har I mulighed for at få rådgivning samt praktisk og økonomisk støtte fra Høje-Taastrup Kommune.

Disse sider henvender sig til familier, der har børn med handicap. Det vil sige børn og unge under 18 år, der har en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Familier med et barn med handicap vil ofte have behov for en indgående rådgivning og vejledning. Det kan for eksempel handle om, hvilken betydning det specifikke handicap har for barnets og jeres dagligdag i familien. Høje-Taastrup Kommune tilbyder indledningsvis råd og vejledning om jeres situation og om kommunens forskellige serviceydelser og støttetilbud.

Luk alle
Udfold alle