Kontakt os

Social- og handicapcenter

Telefon: 43 59 10 00

Se åbningstider

e-mail: socialhandicap@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Rådhuset, Bygaden 2, 2630  Taastrup

Handicaplegat - Høje-Taastrup Handicap Fond

Høje-Taastrup Handicap Fond er en privat og selvejende institution, som årligt uddeler legat til handicappede og kronisk syge borgere med bopæl i Høje-Taastrup Kommune.

Fondet blev oprettet i forbindelse med det Internationale Handicapår i 1981. Legatets formål er at yde støtte til:

  • bolig
  • kulturelle forhold
  • forskningsmæssige forhold
  • sociale forhold
  • undervisningsmæssige forhold
  • og beslægtede forhold

Ansøgninger til Handicap Fonden

Høje-Taastrup Kommune informerer hvert år i Taastrup Lokalavis, når der åbnes for ansøgninger til Handicap Fonden. Annoncen var i avisen i uge 26, 2020.

Ansøgningsfrist 2020

Ansøgningsrunden for 2020 er afsluttet. Der åbnes op for modtagelsen af nye legatansøgninger til Handicap Fonden til næste år, hvor ansøgningsfristen er mandag den 23. august 2021

Er du interesseret i at høre mere om Handicap Fonden og få tilsendt et ansøgningsskema, kan du kontakte Tina Præst Nielsen på mail tinaniels@htk.dk eller på telefon 43 59 17 11.

Fondens bestyrelse tager stilling til indkomne ansøgninger. Legatportionens størrelse er bl.a. afhængig af antallet af berettigede ansøgninger. Der gives ikke støtte til deciderede ferierejser, medicin, mv.

Det er en forudsætning, at ansøgeren ikke kan modtage offentlig støtte til det pågældende formål.