Kontakt os

Social- og handicapcenter

Rådhuset

Bygaden 2

2630  Taastrup

Telefon: 43 59 10 00

e-mail: socialhandicap@htk.dk

Handicaplegat - Høje-Taastrup Handicap Fond

Høje-Taastrup Handicap Fond er en privat og selvejende institution, som årligt uddeler legat til handicappede og kronisk syge borgere med bopæl i Høje-Taastrup Kommune.

Fondet blev oprettet i forbindelse med det Internationale Handicapår i 1981. Legatets formål er at yde støtte til:

  • bolig
  • kulturelle forhold
  • forskningsmæssige forhold
  • sociale forhold
  • undervisningsmæssige forhold
  • og beslægtede forhold

Ansøgninger

Høje-Taastrup Kommune informerer hvert år i Taastrup Lokalavis, når der åbnes for ansøgninger til Handicap Fonden..

Fondens bestyrelse tager stilling til indkomne ansøgninger. Legatportionens størrelse er bl.a. afhængig af antallet af berettigede ansøgninger. Der gives ikke støtte til deciderede ferierejser, medicin, mv.

Det er en forudsætning, at ansøgeren ikke kan modtage offentlig støtte til det pågældende formål.