Kontakt os

Sundheds- og Omsorgscenter

Visitationen:

Telefon: 43 59 17 71

Send sikker post (kræver NemID)

Telefontid:

mandag, tirsdag og onsdag kl. 10.00 - 12.00

torsdag kl. 12.00 - 17.00

fredag kl. 10.00 - 12.00

e-mail: visitationsenheden@htk.dk

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

 

 

Aflastningsophold

Du kan søge aflastning, hvis du i en kortere periode har behov for daglig pleje, der ikke kan blive tilgodeset af hjemmeplejen i eget hjem.

Aflastningsophold er et tilbud til borgere og deres pårørende, for eksempel i forbindelse med udskrivelse fra hospital eller som aflastning af rask ægtefælle, der varetager plejen af plejekrævende ægtefælle i eget hjem. Aflastningsopholdet er et tidsbegrænset ophold på et af kommunens plejecentre.

Du skal betale for opholdet fra den dag du ankommer, men ikke for den dag du rejser.

Du kan få mere at vide om aflastningsophold ved at kontakte Team Myndighed for Visitation- og Hjælpemidler, telefon: 43 59 17 71 eller e-mail: visitationsenheden@htk.dk