Aflastningsophold

Mulighed for aflastningsophold for ældre eller hjemmeboende voksne over 18 år og deres pårørende samt afløsning for pårørende, der passer en nærtstående hjemme.

Du kan søge aflastning, hvis du i en kortere periode har behov for daglig pleje, der ikke kan blive tilgodeset af hjemmeplejen i eget hjem. Du kan også søge aflastning for din eller dine pårørende, så de kan bevare overskuddet til at passe dig hjemme.

Du kan som pårørende søge om afløsning, hvis du passer en ægtefælle eller et barn i hjemmet, som ikke kan tage vare på sig selv, når du har brug for at forlade hjemmet.

Ældre, der passes i hjemmet

Luk alle
Udfold alle

Børn over 18 år, der passes i hjemmet

Luk alle
Udfold alle