Spørgsmålstegn

Kontakt os

Sundheds- og Omsorgscenter

Hjælpemidler:

Telefon: 43 59 17 00

Send sikker post (kræver NemID)

Telefontid:

Se åbningstider

e-mail: hjaelpemiddelteam@htk.dk

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

 

 

Boligændringer

Du kan få støtte til en boligændring til dig eller dit barn, hvis det kan afhjælpe følgerne af et varigt funktionstab.

En boligændring kan for eksempel være at bygge en rampe, fjerne dørtrin eller installere særlige dørgreb. Det kan også være en bedre indretning af badeværelset eller i særlige tilfælde større ombygninger.

Du kan få støtte til boligændringer uanset om du bor i en leje- ejer- eller andelsbolig, men kun på din folkeregisteradresse. Der kan være forskellige regler, afhængig af din boligform. Derfor bør du altid undersøge med en eventuel udlejer, andels- eller ejerforening om der er noget, du skal være opmærksom på.

Du kan ikke få støtte til moderniseringer eller istandsættelse. Hvis det i særlige tilfælde er umuligt eller meget dyrt at lave de nødvendige ændringer i din bolig, kan vi være nødt til at finde en anden løsning. Det kan for eksempel være at anvise en anden bolig eller i sidste ende at yde støtte til flytning.

Har du spørgsmål kan du kontakte Team Myndighed for Visitation- og Hjælpemidler på telefon 43 59 17 00 eller E-mail: hjaelpemiddelteam@htk.dk

Ønsker du at søge om bolig ændring kan du anvende blanketten til hjælpemidler eller kontakte os telefonisk.

Betaling og frit valg

Luk alle
Udfold alle