Spørgsmålstegn

Kontakt os

Sundheds- og omsorgscenter

Telefon: 43 59 10 00

Se åbningstider

e-mail: sundhedomsorg@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Rådhuset, Rådhusstræde 1, 2630  Taastrup

Ældre- og handicapvenlige boliger

Du kan søge om en ældre- og handicapvenlig bolig, hvis du har nedsat funktionsevne, der giver dig særlige indretningsbehov, som din egen bolig ikke kan imødekomme.

Høje-Taastrup Kommune har ældre- og handicapvenlige boliger i Taastrup, Høje Taastrup, Hedehusene, Fløng og Sengeløse. Boligerne er på 2–3 værelser. For at kunne blive tilbudt en ældrebolig kræver det, at du har nedsat funktionsevne, der betyder, at du har et særligt og varigt behov for en bolig, der er indrettet ældre- og handicapvenligt, og at den bolig, du bor i nu, ikke er hensigtsmæssigt indrettet. Hvis du er gift eller bor sammen med en partner, kan han eller hun flytte med.

Hvis du bor i en anden kommune og vil søge om ældre- og handicapbolig i Høje-Taastrup Kommune, skal du søge hos den kommune, hvor du bor.

Kriterier for tildeling af ældrebolig

Kriterier for tildeling af ældrebolig foretages ud fra en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov og forhold. Tildeling sker på basis af følgende kriterier:

  • Borgeren er over 18 år
  • Borgerens funktionsniveau set i relation til den aktuelle bolig
  • Borgeren har et handicap og/eller har en fremadskridende sygdom og har moderate, svære eller totale fysiske begrænsninger
  • Borgeren er ude af stand til at klare sig i egen bolig på grund af uhensigtsmæssig indretning og/eller adgangsforhold og den kan ikke gøres egnet med enklere boligændringer
  • Generelt gælder, at borgeren trods alder og/eller handicap er rimelig åndsfrisk og besidder ressourcer til fortsat i stor udstrækning at kunne tage initiativer selv, fx at kunne tilkalde hjælp ved behov, have gavn af de tilstedeværende tilbud i nærmiljøet m.v.
  • Borgeren vil med indretningen af en ældrebolig blive selvhjulpen med alle eller nogle af de daglige aktiviteter eller
  • Det vil være muligt at udføre den nødvendige pleje, idet der vil være plads til både medarbejdere og de nødvendige hjælpemidler.

Ventelister

Hvis du bliver bevilget en ældrebolig, kan du vælge, om du vil skrives på den generelle venteliste for alle ældre- og handicapboliger i kommunen, eller du kan vælge bestemte typer eller områder. det er også muligt at søge om en ældrebolig i en anden kommune, hvis du ønsker det.

Der er venteliste på ældre- og handicapboliger. Vi tildeler ledige boliger til de borgere, der har det største behov og har stået længst tid på venteliste. Jo færre steder du er skrevet på venteliste, jo længere tid kan der gå, før du kan forvente at få tilbudt en bolig.

Økonomi

En ældre- og handicapbolig er en lejebolig, og derfor skal du betale husleje og forbrug ligesom i enhver anden lejebolig. Prisen kan variere afhængig af boligen.

Du kan som pensionist søge om boligstøtte og varmetillæg.

Du har mulighed for at søge om lån til beboerindskud og tilskud til flytning.

Oversigt over boliger

Luk alle
Udfold alle