Spørgsmålstegn

Kontakt os

Sundheds- og omsorgscenter

Telefon: 43 59 10 00

Se åbningstider

e-mail: sundhedomsorg@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Rådhuset, Rådhusstræde 1, 2630  Taastrup

Hjemmepleje

Du kan søge om hjemmepleje, hvis du ikke selv kan klare dagligdags gøremål.

Du kan søge om hjemmepleje til personlig pleje, rengøring, praktiske opgaver, mad og drikke og lignende. Du kan også søge om hjælp i hjemmet til indkøb, tøjvask og om at få leveret post til døren. Du kan ikke få hjælp til havearbejde, vinduespudsning eller til at passe kæledyr.

Når du søger om hjemmepleje, tilbyder vi altid først et afgrænset rehabiliteringsforløb på 1-8 uger. Her støtter vi dig i at kunne genvinde nogle af de daglige færdigheder, der måske er blevet uoverkommelige. Efter forløbet vurderer vi sammen, hvilke behov du har for støtte. Du kan også blive tilbud et rehabiliteringsforløb, selvom du allerede får hjemmepleje.

Kvalitetsstandarder

Du kan læse mere om de forskellige former for hjemmepleje, i vores kvalitetsstandarder. Her kan du også læse mere om rehabiliteringsforløb.

Spørgsmål og svar om hjemmeplejen

Luk alle
Udfold alle

Tilsyn

Ifølge Lov om Social Service § 151 har Høje-Taastrup kommune pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter Servicelovens §§ 83, 83a og 86 løses i overensstemmelse med de afgørelser, Byrådet har vedtaget og i henhold til de vedtagne kvalitetsstandsarder.

Kommunen foretager hver år mindst ét uanmeldt tilsyn på plejehjem, i hjemmeplejen samt hos private leverandører.

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemfører tilsvarende tilsyn i udvalgte organisationer.

Læs tilsynsrapporter:

 

Styrelsen for Patientsikkerhed

Uanmeldte kommunale tilsyn for hjemmeplejen

Uanmeldte kommunale tilsyn for private leverandører