Spørgsmålstegn

Kontakt os

Sundheds- og omsorgscenter

Telefon: 43 59 10 00

Se åbningstider

e-mail: sundhedomsorg@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Rådhuset, Rådhusstræde 1, 2630  Taastrup

Plejeboliger

Du kan søge om en plejebolig, hvis du ikke længere kan klare dig i dit eget hjem og har et varigt behov for pleje hele døgnet.

I Høje-Taastrup Kommune er der fem plejehjem, der ligger i Taastrup, Høje Taastrup, Hedehusene og Sengeløse. Du kan blive tilbudt en plejebolig, hvis du har et varigt behov for pleje hele døgnet og ikke længere kan klare dig i dit eget hjem. Du skal visiteres til plejebolig. Hvis du godkendes og flytter i en plejebolig, er det ligeså meget dit eget hjem, som den bolig du har haft tidligere. Hvis du er gift eller bor sammen med en partner, kan han eller hun flytte med.

Hvis du ønsker at opholde dig hos venner eller familie på faste tidspunkter eller i længere tid, kan du generelt ikke få praktisk eller personlig hjælp i deres hjem, hvis du bor i plejebolig. I særlige tilfælde kan du dog efter en konkret individuel vurdering få bevilget kortvarig hjælp.

 Find information om

Luk alle
Udfold alle

Tilsyn

Ifølge Lov om Social Service § 151 har Høje-Taastrup kommune pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter Servicelovens §§ 83, 83a og 86 løses i overensstemmelse med de afgørelser Byrådet har vedtaget og i henhold til de vedtagne kvalitetsstandsarder.

Kommunen foretager hver år mindst ét uanmeldt tilsyn på plejehjemmene, i hjemmeplejen samt hos private leverandører.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsvarende tilsyn i udvalgte organisationer.

Læs tilsynsrapporter:

 

Styrelsen for Patientsikkerhed

2023


2022

2021

Uanmeldte kommunale tilsyn