Utilsigtede hændelser

Hjælp os med at lære, hvis noget er gået galt.

Hvad er en utilsigtet hændelse?

En rettesnor for at genkende en utilsigtet hændelser er tanken eller følelsen: "Det her gik ikke som forventet. Nu er en borger kommet til skade eller har været i risiko for at blive skadet. Det må ikke ske igen."

En utilsigtet hændelse kan for eksempel være, hvis du 

  • får for stor dosis medicin, fordi der er sket en regnefejl
  • falder og brækker armen, fordi der er vådt på gulvet
  • får forsinket behandling, fordi blodprøverne er blevet væk
  • bliver glemt på et toilet, fordi der er sket misforståelser
  • får forsinket behandling, fordi henvisning fra den praktiserende læge ikke er nået frem til den rette modtager
  • er udskrevet fra sygehuset og ikke får besøg af hjemmeplejen, fordi der er sket misforståelser mellem sygehus og hjemmeplejen

Uanset hvor hændelsen skete, eller hvor den blev opdaget, kan den rapporteres. Den kan være sket på sygehuset, på plejehjemmet, i hjemmeplejen, hos den praktiserende læge eller alle andre steder i sundhedsvæsenet.

Hvordan rapporterer du?

På hjemmesiden Styrelsen for Patientsikkerhed er der et skema, hvor du skriver din rapport. I skemaet er der en vejledning.

Hvis du er borger/patient/pårørende skal du bruge skemaet for patient eller pårørende.

Du kan rapportere anonymt, men det er en fordel at skrive navn og e-mail eller telefonnummer på rapporten. Så er det muligt at kontakte dig, hvis der er behov for det.

I Høje-Taastrup Kommune vil du altid blive kontaktet, hvis du har opgivet telefonnummer eller e-mailadresse.

Hvad sker der med rapporten?

Rapporten går automatisk til det eller de steder, hvor hændelsen er sket.

Rapporten bliver gennemgået med henblik på at finde ud af, hvad der er sket, hvordan det kunne ske, og hvordan en lignende hændelse kan forebygges. Derefter bliver rapporten anonymiseret og sendt til Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen for Patientsikkerhed indsamler og formidler viden på baggrund af hændelser fra hele landet.

Du kan læse mere på www.stps.dk og på www.pebl.dk kan du læse om, hvordan du kan søge erstatning for en skade.