Spørgsmålstegn

Kontakt os

Sundheds- og omsorgscenter

Telefon: 43 59 10 00

Se åbningstider

e-mail: sundhedomsorg@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Rådhuset, Rådhusstræde 1, 2630  Taastrup

Pasning af nærtstående

Ønsker du at passe en nærtstående i hjemmet, kan du ansættes af kommunen med løn i op til seks måneder i henhold til Servicelovens §118

Du skal være pårørende, for eksempel barn, ægtefælle, samleder, forældre. Din tilknytning skal være så tæt, at det er nærliggende, at pasning og omsorg varetages af dig.

Kriterierne for ansættelse er:

  • alternativ til pasning i hjemmet er døgnophold uden for hjemmet
  • plejebehovet svarer til et fuldtidsarbejde
  • sygdomme skal forventes at vare mere end et år og er enten uhelbredelig eller ikke uhelbredelig

Din nærtstående skal have betydelig, varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og lidelsen vurderes til at være langvarig i hjemmet.

Det er ikke en betingelse, at I forud for ansættelsen har haft fælles bopæl. Men under pasningen skal du bo sammen med din pårørende eller bo så tæt på, at pasningen kan varetages hensigtsmæssigt.

Ansættelse af pårørende til pasning af nærtstående kan kun ske én gang. Der er ikke mulighed for, at andre pårørende efterfølgende kan ansættes. Der skal være enighed imellem parterne om pasningen, og kommunen skal vurdere, at der ikke er noget afgørende, der taler imod ansættelse.

 

Find information om

Luk alle
Udfold alle