Spørgsmålstegn

Kontakt os

Sundheds- og omsorgscenter

Telefon: 43 59 10 00

Se åbningstider

e-mail: sundhedomsorg@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Rådhuset, Rådhusstræde 1, 2630  Taastrup

Plejevederlag

Hvis du ønsker at passe en nærtstående person med kort levetid tilbage, og som ønsker at dø i eget hjem.

så kan du få bevilget plejevederlag for at passe pågældende.

Plejevederlaget bliver ydet som kompensation for tabt indkomst for den borger, der holder orloven i henhold til Servicelovens §119.

Betingelserne for at få bevilget orloven er:

  • at behandling efter en lægelig vurdering for den plejekrævende anses for udsigtsløs
  • at den syge har kort levetid tilbage
  • at den plejekrævendes tilstand ikke nødvendiggør indlæggelse eller forbliven på sygehus, plejebolig eller lignende

Desuden skal den plejekrævende være indforstået med etablering af plejeforholdet, og den plejekrævende skal under plejeforholdet have ophold i Høje-Taastrup Kommune.

Ansøger skal være nærtstående til den plejekrævende. Orloven skal ansøges af personer der er erhvervsaktive, selvstændige, dagpengemodtagere, pensionister, kontanthjælpsmodtagere, SU-modtagere samt hjemmegående.

Plejeforholdet kan til hver en tid bringes til ophør af såvel ansøger, som den plejekrævende. Desuden kan Høje-Taastrup Kommune undtagelsesvis beslutte at bringe forholdet til ophør, hvis plej i hjemmet ikke mere kan anses for hensigtsmæssigt.

Hvis de plejekrævende bliver indlagt i en længere periode, bortfalder plejevederlaget for den pågældende periode. Plejeforholdet ophører ved den plejekrævendes død. Ansøger har dog ret til at have orlov indtil 14 dage efter dødsfaldet.

Plejevederlaget skal søges i den kommune, hvor plejen skal finde sted.

Find information om

Luk alle
Udfold alle