Kvalitetsstandarder for voksne med særlige behov

Kvalitetsstandarderne er et redskab, der skal sikre, at alle borgere modtager en konkret og individuel faglig vurdering af deres behov for støtte.

Oversigt over kvalitetsstandarder