Kvalitetsstandarder for voksne med særlige behov

Kvalitetstandarderne er et redskab, der skal sikre, at alle borgere modtager en konkret og individuel faglig vurdering af deres behov for støtte.