Kontakt os

Social- og handicapcenter

Telefon: 43 59 10 00

Se åbningstider

e-mail: socialhandicap@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Rådhuset, Bygaden 2, 2630  Taastrup

Personlig assistance

I Høje-Taastrup har du mulighed for at få Borgerstyret Personlig Assistance, også kaldet BPA

Formålet med BPA er at skabe et grundlag for fleksible ordninger for borgere med omfattende funktionsnedsættelser, så de kan fastholde eller opbygge et selvstændigt liv. Det skal ske ved, at borgerne modtager et tilskud, som anvendes til selv at ansætte hjælpere. Borgerne opnår hermed selvbestemmelse og har mulighed for selv at tilpasse støtten i forhold til egne ønsker og behov. Det er et formål med BPA, at den giver mulighed for, at borgere, som har et omfattende støttebehov, får en helhedsorienteret hjælp.

En BPA-ordning er ganske kompliceret og der medfølger ofte mange spørgsmål. Du er altid velkommen til at kontakte Team Myndighed, hvis du har brug for yderligere hjælp og vejledning eller for at få tilsendt en håndbog om BPA. Send ikke ikke personfølsom data i mailen.

Du kan også kontakte Team Myndighed på telefon: 43 59 16 90