Tilsyn

Med Lov om socialtilsyn fører Socialtilsyn Hovedstaden tilsyn med plejefamilier, anbringelsessteder, botilbud og andre sociale døgntilbud for udsatte børn og voksne i Region Hovedstaden og Holbæk Kommune. 

Socialtilsynet har hjemsted på Frederiksberg Rådhus, hvor det er forankret i Børne- og Ungeområdet. 

Læs mere på hjemmesiden: Socialtilsynet Hovedstaden