Veteraner

Er du veteran eller pårørende til en tidligere udsendt, er veterankoordinatoren din indgang til kommunen.

Veterankoordinatoren kan hjælpe dig med at skabe overblik over de tilbud, som kommunen har og hjælpe dig med at skabe kontakt til de rette personer.

Du kan henvende sig til veterankoordinatoren, hvis du for eksempel er veteran, tidligere udsendt, pårørende, fagperson, nabo, ven, læge, arbejdsplads for en veteran eller en frivillig organisation.

Veterankoordinatoren kan blandt andet hjælpe dig med:

  

  • At være med til at skabe større sammenhæng og forståelse i dit forløb hos kommunen og yde støtte i mødet med kommunen ved at informere om relevante tilbud og muligheder
  • At sørge for kontakt til de relevante personer – det kan være specialister indenfor job-centrenes afdelinger eller andre kommunale tilbud – og sikre et tæt samarbejde gennem hele forløbet
  • At vejlede, men ikke sagsbehandle. Veterankoordinatoren har ikke ret til at ændre kommunale afgørelser
  • At formidle indsatser eller være budbringer
  • At være bindeled mellem fx dig og sagsbehandler
  • Være bisidder

Mød Høje-Taastrup Kommunes veterankoordinator

Maria Frydensberg 

Veterankoordinator Maria Frydensberg
Bygaden 2
2630 Taastrup

Mobil: 23308129
Mail: mariafry@htk.dk

 

 

 

Find os på Facebook

Du kan også synes godt om Høje-Taastrup Kommunes Veterankoordinatorside på Facebook. Her kan du følge med i arrangementer og lignende rettet mod veteraner og pårørende og få relevante nyheder om området.

Find os på facebook.com/HTKveteraner