Veteraner

Er du veteran eller pårørende til en tidligere udsendt, er veterankoordinatoren din indgang til kommunen.

Veterankoordinatoren kan hjælpe dig med at skabe overblik over de tilbud, som kommunen har og hjælpe dig med at skabe kontakt til de rette personer.

Du kan henvende sig til veterankoordinatoren, hvis du for eksempel er veteran, tidligere udsendt, pårørende, fagperson, nabo, ven, læge, arbejdsplads for en veteran eller en frivillig organisation.

Veterankoordinatoren kan blandt andet hjælpe dig med:

  

  • At informere om relevante tilbud og muligheder
  • At skabe kontakt til relevante fagpersoner
  • At være med til at skabe større sammenhæng og forståelse i eventuelle forløb
  • At være bindeled mellem dig og f.eks. din sagsbehandler
  • At vejlede om muligheder, men ikke at sagsbehandle – veterankoordinatoren kan ikke ændre afgørelser

Mød Høje-Taastrup Kommunes veterankoordinator

Berit Kanstrup 

 Veterankoordinator Berit Kanstrup
 Bygaden 2
 2630 Taastrup

 Mobil:30898614
 Mail: BeritKa@htk.dk