Borgere med demens

Tilbud til borgere med demens og deres pårørende, som bor i Høje-Taastrup Kommune.

Høje-Taastrup kommune yder er en særlig hjælp og støtte til borgere med demens og deres pårørende. Kommunen har et demensteam med 3 demenskonsulenter, der tilbyder hjemmebesøg og vejledning, som er tilpasset den enkeltes behov.

Når en borger kommer i kontakt med demensteamet, tilknyttes en demenskonsulent som følger borgerens sygdomsforløb og giver støtte til at overskue den ændrede livssituation.

Demenskonsulenterne kan hjælpe med at få talt om hverdagen og hvordan demensdiagnosen indvirker på denne, samt særlige opmærksomhedspunkter som kan være gode at forholde sig til. Kommunen har en række forskellige tilbud, der er målrettet borgere med demens og deres pårørende.

Hvis du har mistanke om en demenssygdom kan demenskonsulenterne vejlede dig til, hvad du kan gøre. Se nedenfor, hvor de 10 vigtigste tegn på demens er beskrevet.

Hvis du har en demenssygdom eller er pårørende til et menneske med en demenssygdom, kan demenskonsulenterne rådgive og vejlede om de tilbud og støtteforanstaltninger, kommunen har.

 

Vil du vide mere om demens

Har du spørgsmål om demens, kan du kontakte:

Demenskonsulenterne tlf. 43 59 16 99

Eller send mail til demens@htk.dk

 

Find information om

Luk alle
Udfold alle