Voksne med erhvervet hjerneskade

Hvis du har en erhvervet hjerneskade kan du få hjælp til bolig, støtte i hverdagen og rådgivning.

Hvert år rammes mange mennesker af en hjerneskade. Hvis skaden opstår i personens voksenliv kalder man det ofte en senhjerneskade eller en erhvervet hjerneskade.

Støtte og hjælp til  personer med en senhjerneskade gives i samarbejde med den senhjerneskadede, og dennes familie inddrages i støtten, hvor det er muligt og ønskes.

Luk alle
Udfold alle