Spørgsmålstegn

Kontakt os

Økonomicenter

Telefon: 43 59 10 00

Se åbningstider

e-mail:  oekonomiogdigitalisering@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Rådhuset, Bygaden 2, 2630  Taastrup

Budget 2019-22

Her kan du se det vedtagne budget for 2019-22

Budgettet udtrykker kommunens samlede afvejning af udgiftsønsker over for skatteudskrivning og øvrige indtægtsmuligheder.

Budgettet er derfor et fremadrettet planlægningsværktøj, som opstiller mål og rammer for den kommunale service for de kommende år.

I budgettets generelle bemærkninger kan du få et overblik over det samlede budget samt de forudsætning, der lå til grund for det. Endvidere er det muligt at læse budgetdokumenterne på de enkelte politikområder.

Alle kommuner skal hvert år udarbejde et budget. Budgetforslaget behandles som regel første gang af Byrådet i september måned, inden det vedtages i oktober måned. Budgettet skal være vedtaget senest 15. oktober.

Budget 2019-2022

Byrådet i Høje-Taastrup Kommune vedtog den 4. oktober 2018 budgettet for 2019-22. Forliget er indgået mellem Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Lokallisten.

Udgifter

Byrådet har med vedtagelsen af budget 2019 afsat 3,5 mia. kr. til at afholde kommunale driftsudgifter. Heraf udgør serviceudgifterne 2,6 mia. kr.

På anlægssiden er der i 2019 afsat i alt 180 mio. kr. til en række større anlægsinvesteringer, som sættes i gang i budgetperioden 2019-2022. Herudover er der afsat 103 mio. kr. til finansielle poster fx afdrag og renter på lån. I alt har Høje-Taastrup Kommune udgifter for 3,8 mia. kr.

Indtægter

Kommunen har tilsvarende indtægter for 3,8 mia. kr. Indtægterne kommer primært fra de kommunale skatter og afgifter samt som tilskud fra staten og udligning mellem kommunerne:

  • Kommunale skatter 2,6 mia. kr.
  • Tilskud og udligning mv. 1,1 mia. kr.

Skatter og afgifter

Budgetforliget fastholder niveauet for ejendomsskatter og indkomstskatter.

Budget 2019-22

Luk alle
Udfold alle