Spørgsmålstegn

Kontakt os

Økonomi- og Analysecenter

Telefon: 43 59 10 00

Se åbningstider

e-mail:  oekonomiogdigitalisering@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Rådhuset, Rådhusstræde 1, 2630  Taastrup

Budget 2020-23

Her kan du se det vedtagne budget for 2020-23

Budgettet udtrykker kommunens samlede afvejning af udgiftsønsker over for skatteudskrivning og øvrige indtægtsmuligheder.

Budgettet er derfor et fremadrettet planlægningsværktøj, som opstiller mål og rammer for den kommunale service for de kommende år.

I budgettets generelle bemærkninger kan du få et overblik over det samlede budget og de forudsætninger, der lå til grund for det. Desuden er det muligt at læse budgetdokumenterne på de enkelte politikområder.

Alle kommuner skal hvert år udarbejde et budget. Budgetforslaget behandles som regel første gang af Byrådet i september måned, inden det vedtages i oktober måned. Budgettet skal være vedtaget senest 15. oktober. Budgetprocessen for Budget 2020-23 var dog anderledes grundet folketingsvalget 5. juni 2019. Derfor blev Budget 2020-23 først vedtaget af Byrådet 5. november 2019. Der blev indgået forlig mellem alle Byrådets partier.

Budget 2020-2023

Udgifter

Byrådet har med vedtagelsen af budget 2020 afsat 3,6 mia. kr. til at afholde kommunale driftsudgifter. Heraf udgør serviceudgifterne 2,7 mia. kr.

På anlægssiden er der i 2020 afsat i alt 368 mio. kr. til en række større anlægsinvesteringer, som er i gang i budgetperioden 2020-2023. Herudover er der afsat -143 mio. kr. til finansielle poster fx afdrag og renter på lån. I alt har Høje-Taastrup Kommune udgifter for 3,8 mia. kr.

Indtægter

Kommunen har tilsvarende indtægter for 3,8 mia. kr. Indtægterne kommer primært fra de kommunale skatter og afgifter samt som tilskud fra staten og udligning mellem kommunerne:

  • Kommunale skatter 2,7 mia. kr.
  • Tilskud og udligning mv. 1,1 mia. kr.

Skatter og afgifter

Budgetforliget fastholder niveauet for ejendomsskatter og indkomstskatter.

Budget og oversigter

Luk alle
Udfold alle