Budget og regnskab
  • Få siden oplæst

Budget 2015-2018

Byrådet i Høje-Taastrup vedtog den 9. oktober 2014 budgettet for 2015-18. Forud for budgetvedtagelsen var der indgået budgetforlig mellem partierne Det konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti.

Udgifter

Byrådet har med vedtagelsen af budget 2015-2018 afsat 3,4 mia. kr. til at afholde kommunale driftsudgifter. Heraf udgør:

  • Serviceudgifterne 2,4 mia. kr.
  • Indkomstoverførsler 0,5 mia. kr. og
  • Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet mm. 0,3 mia. kr.  

På anlægssiden er der i 2017 afsat i alt 134,6 mio. kr. Herudover er der afsat 78,8 mio. kr. til finansielle poster fx afdrag og renter på lån, samt afbetaling på leasing gæld. I alt har Høje-Taastrup Kommune udgifter for 3,4 mia. kr.

Indtægter

Kommunen har tilsvarende indtægter for 3,4 mia. kr. Indtægterne kommer primært fra de kommunal skatter og afgifter samt som tilskud fra staten og udligning mellem kommunerne:

  • Kommunal indkomstskat 1,9 mia. kr.
  • Selskabsskat 0,1 mia. kr.
  • Ejendomsskat 0,3 mia. kr.
  • Tilskud og udligning 1,2 mia. kr.

 Hertil kommer renter og lånoptag samt indtægter fra anlægsområdet på i alt 0,1 mia. kr.

Budgetmateriale:

Pressemeddelelser: