Budget og regnskab
  • Få siden oplæst

Budget 2016 - 2019

Byrådet i Høje-Taastrup vedtog den 8. oktober 2015 budgettet for 2016-19. Alle partier stemte for budgettet. Forud for budgetvedtagelsen var der indgået budgetforlig mellem Det konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Venstre og Socialistisk Folkeparti.

Samlet set har budget 2016-2019 nye initiativer og forbedringer på serviceområderne for 4,4 mio. kr. i 2016. På anlægssiden er der i 2016 afsat i alt 195 mio. kr., og en række større anlægsinvesteringer sættes i gang i budgetperioden 2016-2019. Den kommunale indkomstskat og grundskylden holdes i ro mens dækningsafgiften sænkes fra 9,35 til 9,15 promille.

Høje-Taastrup Kommune har fortsat en sund økonomi, og budgettet for 2016 er i balance. Der er imidlertid usikkerhed om rammerne for kommunernes økonomi fra 2017 og frem. Dette gælder for alle kommuner og er altså ikke en særskilt problematik for Høje-Taastrup Kommune. Usikkerheden skyldes, at regeringen ifm. Økonomiaftalen for 2016 har indarbejdet et omprioriteringsbidrag i det kommunale udgiftsloft på 1% om året fra 2016-19. Det svarer til 2,4 mia. årligt på landsplan eller 24 mio. kr. pr. år i Høje-Taastrup Kommune.

I Økonomiaftalen har Regeringen tilkendegivet, at de midler, der frigøres, vil blive udmøntet hen over regeringsperioden til prioriterede indsatser. I 2016 er 1,9 mia. kr. tilbageført til kommunerne på landsplan, men det er på nuværende tidspunkt uklart, hvor stor en del af midlerne der tilbageføres til kommunerne i 2017-19.

Budgetmateriale:

Pressemeddelelser: